Förlängd garanti är en försäkring som ingår i vissa kreditkort och ger dig extra garantiskydd utöver den vanliga garantin från tillverkaren. När du betalar för en produkt med ditt kreditkort aktiveras försäkringen.

Förlängd garanti
Innehåll

Så fungerar förlängd garanti

Det är viktigt att förstå vad som krävs för att garantin ska kunna utnyttjas. Generellt gäller förlängd garanti efter att tillverkarens garanti har upphört och upp till 4 år från inköpsdatum. Men för att få förmånen av förlängd garanti måste hela köpet betalas med kreditkortet.

Så får du ersättning när du har förlängd garanti

För att få ersättning med förlängd garanti när något går sönder, följ dessa steg:

  1. Kontrollera att ditt kreditkort inkluderar förlängd garanti som förmån.
  2. Spara originalkvittot och se till att betala 100% av inköpet med ditt kreditkort.
  3. Kontakta kreditkortsföretaget eller deras försäkringsbolag när felet inträffar och beskriv problemet.
  4. Bifoga kvitto och eventuella dokument som efterfrågas för att bekräfta att inköpet omfattas av garantin.
  5. Följ instruktionerna du får från försäkringsbolaget för att få ersättning.

Exempelvis, om du köper en TV med ditt kreditkort som erbjuder 2 extra garanti år, och TV:n går sönder efter 18 månader, täcker garantin kostnaden och du erhåller ersättning.

Då gäller inte förlängd garanti

Så fungerar förlängd garanti

Ibland gäller inte försäkringen för förlängd garanti som erbjuds med ditt kreditkort. Här kommer en lista över saker som kan göra att garantin inte gäller:

  • Inte betalat hela inköpet med kreditkortet: Om du inte betalar hela inköpsbeloppet med kreditkortet och istället betalar delvis med andra betalningsmedel, till exempel presentkort eller kontanter, kan det hända att garantin inte gäller.
  • Bristande underhåll eller felaktig användning: Om produkten har skadats på grund av bristande underhåll eller felaktig användning, kan försäkringen för förlängd garanti nekas. Det är viktigt att du följer tillverkarens rekommendationer för underhåll och användning.
  • Saknat originalkvitto: Om du inte har ditt originalkvitto kvar, kan det bli svårt att bevisa att du har betalat hela inköpet med kreditkortet. Därför är det viktigt att alltid spara originalkvitton.
  • Varor inte täckta av tillverkarens garanti: I vissa fall täcker inte försäkringen för produkter som inte ingår i tillverkarens garanti, till exempel förbrukningsvaror eller produkter med naturligt slitage.
  • Ingen tillverkargaranti: Om en produkt inte omfattas av någon form av tillverkargaranti från början gäller inte heller den förlängda garantin via kreditkortet.

För att undvika besvikelser är det viktigt att du läser igenom villkoren för den förlängda garanti försäkringen som ingår i ditt kreditkort. Sålunda kommer du att vara väl informerad om vad som gäller och under vilka omständigheter garantin inte längre är giltig.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär förlängd garanti på kreditkort?

Förlängd garanti på kreditkort innebär att garantiperioden för vissa inköp, såsom vitvaror och hemelektronik, förlängs utöver tillverkarens garanti när du betalar med ditt kreditkort.

Hur aktiverar man förlängd garanti med sitt kreditkort?

För att aktivera förlängd garanti, betala produkten till 100% med ditt kreditkort. Därefter aktiveras försäkringen automatiskt. Spara kvittot för eventuell framtida reklamation.

Vilka produkter täcks av förlängd garanti?

Förlängd garanti täcker ofta nya vitvaror, hemelektronik och hushållsapparater. Det är dock viktigt att kontrollera de specifika villkoren för ditt kreditkort.

Vilka produkter täcks av förlängd garanti?

Förlängd garanti täcker ofta nya vitvaror, hemelektronik och hushållsapparater. Det är dock viktigt att kontrollera de specifika villkoren för ditt kreditkort.

Hur fungerar förlängd garanti vid reklamation?

Vid reklamation, kontakta din kortutgivare och följ deras instruktioner. Du kan behöva skicka in inköpskvitto och eventuell dokumentation om produktens skick eller fel.

Vad är skillnaden mellan fabriksgaranti och förlängd garanti?

Fabriksgaranti är den garanti som tillverkaren erbjuder och gäller en specifik tidsperiod. Förlängd garanti är en extra garanti som aktiveras genom köp med ditt kreditkort och förlänger garantitiden utöver tillverkarens garanti.

Här kan du läsa mer om andra kreditkorts försäkringar