Allriskförsäkring erbjuder ett bredare skydd jämfört med grundförsäkringar och kan vara din räddare i nöden vid oväntade skador på egendom. Denna artikel avser att ge en detaljerad förståelse av vad allriskförsäkring innebär, dess olika typer, samt jämförelser och insikter för att hjälpa dig välja rätt försäkringsskydd.

Vad är allriskförsäkring
Innehåll

Grundläggande information om försäkringen

Allriskförsäkring även kallad för ”otursförsäkring”, är ett tillägg som ger ett bredare skydd än grundläggande försäkringar. Den kan täcka skador på egendom som orsakats av olyckor, plötsliga och oförutsedda händelser.

En del kreditkort med försäkringar inkluderar denna försäkring på alla köp över ett visst belopp.

Olika typer av allriskförsäkring

  • Kreditkorts allriskförsäkring: En del kreditkort inkluderar allriskförsäkring som ett extra förmån. Det ger skydd för varor som köpts med kortet.
  • Hemförsäkring: Hemförsäkring inkluderar oftast en grundläggande allriskförsäkring. Det täcker skador på egendom inom bostaden.

Hur försäkringen skyddar dina ägodelar, beror på den specifika försäkringsplanen som du tecknar. Det är viktigt att läsa igenom villkoren noggrant och välja en försäkring som passar dina behov.

I vissa fall gäller försäkringen för allt du köper på kreditkortet, men oftast är det på specifika produkter såsom vitvaror. Det kan också vara bra om det ingår en leveransförsäkring eller om försäkringen börjar gälla först när du har fått hem varan du köpt.

Jämförelse av kreditkorts allriskförsäkring vs hemförsäkring

Otursförsäkring

Allriskförsäkring, även kallad drulleförsäkring, kan vara en del av såväl hemförsäkringen som en egen tilläggsförsäkring kopplad till ett kreditkort. 

Hemförsäkring täcker skador på egendom som orsakats av brand, stölder, och vattenskador, medan allriskförsäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador som inte täcks i en vanlig hemförsäkring.

Begränsningar inom kreditkorts allriskförsäkring

Exempel på sådana begränsningar kan vara att bilskador inte täcks eller incidenter som inträffar under resor så som olyckor eller sjukdomar utomlands. Istället finns det andra försäkringar som skyddar dig när du är på semester utomlands, ett sådant exempel är Mastercards reseförsäkring.

Därför är det av största vikt att noggrant granska försäkringsvillkoren för både din hemförsäkring och kreditkortets allriskförsäkring. Förstå precis vad som täcks i varje policy och jämför självrisker, villkor och priser.

Bredare omfattning i hemförsäkring

Hemförsäkring kan ge en bredare omfattning av skydd än kreditkorts allriskförsäkring. Hemförsäkring täcker oftast:

  • Skador på hus, lägenhet eller inneboende egendom
  • Ansvarsförsäkring för skador orsakade mot andra
  • Rättsskydd vid tvister
  • Reseförsäkring för olycksfall och sjukdom

Det är viktigt att jämföra omfattningen av både allrisk- och hemförsäkring för att säkerställa att man har det mest lämpliga skyddet.

Skillnad på priset

Priset för kreditkorts allriskförsäkring och hemförsäkring varierar beroende på flera faktorer:

  • Försäkringsbolag: Olika bolag erbjuder varierande priser och täckning.
  • Bostadens värde: För hemförsäkring påverkar bostadens värde premien.
  • Risk: Både för hemförsäkring och kreditkortsförsäkring påverkar dina personliga riskbeteenden priset.

Skaffa mer information och jämför försäkringsbolag för att hitta den bästa täckningen till rätt pris.

Kolla upp villkoren hos din kortgivare

Det är viktigt att noggrant läsa igenom försäkringsvillkoren för att förstå ditt ansvar. Villkoren kan skilja sig åt, så som med Swedbanks Mastercard kreditkort så gäller drulleförsäkringen 90 dagar från inköpsdatumet och på Wasa Kredit är det 180 dagar ifrån det datumet du betalar med kortet.

Ställa frågor till försäkringsgivare

Om du inte förstår något i villkoren, tveka inte att kontakta försäkringsgivaren för att få klarhet. De kan hjälpa dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter.

Vanliga fråogr om allriskförsäkring

När gäller inte allriskförsäkring?

Allriskförsäkringen på kreditkort gäller inte vid bedrägeri, avsiktliga skador, slitage, eller om du missbrukar kortet. Läs alltid försäkringsvillkoren noggrant för vilka undantag som gäller.

Går det att få ersättning för skador på begagnade produkter?

Nej, produkten får inte vara begagnad utan man får bara ersättning för fabriksnya produkter.

Ingår drulleförsäkring i hemförsäkringen?

Nej, drulleförsäkring är oftast en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som erbjuds av försäkringsbolag i Sverige.

Källor