Kredikort med självriskskydds
Innehåll

Självriskskydd försäkring med kreditkort

Självriskskydd är en försäkring som ingår i vissa kreditkort och täcker kostnaden för självrisken vid olika händelser, till exempel hem-, bil- eller hyrbilsförsäkringar. Detta skydd kan vara extra värdefullt under resor, eftersom det oftast ingår i kreditkortets reseförsäkring.

Kreditkortsgivare erbjuder olika typer av självriskskydd, och det är viktigt att jämföra dessa för att hitta det kreditkort som bäst passar ens behov och krav. 

Vissa kort kan till exempel inkludera självriskskydd vid bilbärgning eller assistans, medan andra fokuserar mer på reseförsäkring. Dock är det viktigt att vara medveten om villkoren och eventuella begränsningar som kan finnas för dessa försäkringar.

Nyckelinsikter

 • Kreditkort med självriskskydd fungerar som en försäkring som täcker självrisken för vissa försäkringar.
 • Kreditkortsgivare erbjuder olika typer av självriskskydd, vilket gör det viktigt att jämföra kort och villkor.
 • Skyddet kan vara extra värdefullt under resor då det ofta ingår i kreditkortets reseförsäkring.

Vad är självrisk?

Självrisk är den del av skadeståndet eller kostnaden för en försäkring som försäkringstagaren måste själv betala.

Det innebär att om kostnaden för skadan är lägre än självriskbeloppet, betalar försäkringstagaren hela kostnaden själv. Om den överstiger självriskbeloppet, täcker försäkringsgivaren resten upp till det avtalade taket.

Olika typer av självriskskydd

Vad menas med självriskskydd

Det finns olika typer av självriskskydd på kreditkort. Huvudsakligen återfinns två varianter: fast självrisk och procentuell självrisk.

Fast självrisk

 • Gäller en bestämd summa vid skada
 • Exempel: 10 000 kronor som självrisk på reseförsäkring

Procentuell självrisk

 • Baserad på en viss procent av skadekostnaden
 • Exempel: 20% av skadekostnaden som självrisk på hemförsäkring

Självriskskyddande kreditkort bidrar till att täcka självrisken vid ersättningsbar skada, exempelvis vid bilbärgning eller för skador på hem- och bilförsäkring under resan. Det är viktigt att uppmärksamma villkoren för respektive kort och försäkring, då skyddet kan variera.

Hur kreditgivare hanterar självrisken

Kreditkortsgivare erbjuder ofta självriskskydd som en förmån vid användning av deras kort, för att minska kostnader vid skador eller stöld vid resor eller bilhyra:

 • Kreditkortsgivare: Flera kreditkortsgivare, som Resurs Bank och Nordea, inkluderar självriskskydd i deras reseförsäkring.
 • Förmåner: Självriskskyddet täcker ofta självrisken för hemförsäkring, bilförsäkring eller hyrbilsförsäkring, upp till ett belopp, t.ex. 10 000 kr eller 12 000 kr.

Det är viktigt att notera eventuella begränsningar och fullständiga försäkringsvillkor hos kreditkortsgivare.

Fördelar och nackdelar med självriskskydd

Här är några för- och nackdelar med försäkringen:

Fördelar

 • Självriskskydd ger dig en säkerhet vid olyckor eller skador, då det täcker din självrisk för hem- eller bilförsäkring.
 • Aktivering av självriskskydd kopplat till kreditkort sker automatiskt, till exempel vid tankning av minst 20 liter drivmedel eller 5 kg gas. Det är aktivt i 60 dagar. Bekvämlighet: Aktivering av självriskskydd kopplat till kreditkort sker automatiskt, till exempel vid tankning av minst 20 liter drivmedel eller 5 kg gas. Det är aktivt i 60 dagar.

Nackdelar

 • Självriskskydd gäller endast vid vissa tillfällen och situationer, vilket kan ge en falsk säkerhet.
 • Många självriskskydd är kopplade till specifika kreditkort och fungerar endast om kortet används för betalning.

Jämföra och välja kreditkort med självriskskydd

Det är viktigt att jämföra självriskkydd för kreditkort innan du väljer. Faktorer som bör övervägas när man väljer rätt kreditkort inkluderar:

 • Kreditkortsgivare: Välj en pålitlig och välrenommerad kreditkortsgivare
 • Självriskskydd: Titta på villkoren för självriskkyddet på kreditkortet
 • Avgifter: Tänk på avgifterna och kostnaderna för kreditkortet
 • Kreditgräns: Kortens maximala kreditgräns kan variera, t.ex. 200 000 kr för Resurs World.
 • Ränta: Effektiv ränta kan variera mellan kreditkort, exempelvis 26,12 % för Resurs World.

Några kreditkort erbjuder självriskkydd som kan hjälpa till att minska dina kostnader vid skador eller förlust av hyrda fordon eller bostäder.

Tips för att undvika bedrägliga utgifter

Att undvika bedrägliga – också kallat skimming – utgifter är viktigt vid användning av kreditkort. Här är några punkter att ha i åtanke:

 • Var uppmärksam på ovanliga transaktioner och granska dina kontoutdrag regelbundet.
 • Använd säkra betalningsmetoder online, som t.ex. krypterade anslutningar.
 • Undvik att lämna ut känslig information, som kortnummer, via osäkra kanaler som e-post eller telefon.

Följ dessa enkla riktlinjer för att minska risken för bedrägliga utgifter och skydda dina finansiella resurser.

Vanliga frågor om kreditkort med självriskskydd

Hur fungerar självriskskydd för bilförsäkring?

Självriskskydd täcker kostnaden för självrisken i bilförsäkringen vid skada. Det minskar den ekonomiska bördan för bilägaren vid olyckor.

Vad innebär självriskeliminering vid hyrbil?

Självriskeliminering innebär att hyrbilsföretaget tar bort eller reducerar den självrisk som annars skulle gälla vid eventuella skador på hyrbilen.

Vilka delar ingår i kortförsäkring?

Kortförsäkring kan inkludera självriskeliminering, reseförsäkring, avbeställningsskydd och andra skydd beroende på kreditkortets villkor och förmåner.

Hur aktiverar jag självriskeliminering på mitt kreditkort?

Aktivering av självriskeliminering kan ske genom att använda kreditkortet vid betalning av resan eller bilhyran. Kontrollera kortets villkor för exakta krav.