Betalskydd på kreditkort är en försäkring som kan ge ekonomiskt skydd vid olika tillfällen då inkomsten försämras. Detta skydd kan ge kortinnehavare en känsla av trygghet och underlätta i tuffa perioder. Flera banker och kortutgivare erbjuder betalförsäkring som tillval till sina kreditkort. 

Betalskydd
Innehåll

Hur fungerar skyddet?

Betalförsäkringen täcker normalt sett upp till 10 000 kr i månaden i max 12 månader om kortinnehavaren blir permitterad, arbetslös eller sjukskriven med minst 50%.

Det är dock viktigt att komma ihåg att betalskyddet inte är en garanti för att kortinnehavaren alltid kommer att kunna betala av sin kreditskuld och att det är viktigt att ha en ekonomisk plan för att hantera eventuella oförutsedda händelser.

Fördelar med att ha betalskydd

Här är några fördelar med att teckna betalskydd på kortet:

 • Ekonomisk trygghet: Det kan hjälpa till att täcka kostnaderna för kortets utestående saldo om kortinnehavaren skulle råka ut för en oförutsedd händelse, som att bli sjuk eller arbetslös.
 • Skydd mot skulder: Betalskydd kan hjälpa till att skydda kortinnehavaren från att hamna i skuldfälla om hen inte kan betala tillbaka krediten på kortet.
 • Flexibilitet: Betalförsäkringen erbjuder ofta flexibla betalningsalternativ, vilket kan vara till nytta för kortinnehavare som behöver hjälp att hantera sin ekonomi.
 • Extra försäkringar: Vissa typer av betalskydd kan erbjuda mer än bara grundläggande försäkringar. De kan innefatta kreditkort med reseförsäkring, vilket ökar tryggheten för kortinnehavaren under resor. Dessutom kan dessa paket ibland inkludera förmåner som självriskskydd vid fordonsassistans.

Sammanfattningsvis ger försäkringen en extra trygghet och skydd mot oförutsedda händelser och skulder. Det kan också erbjuda flexibla betalningsalternativ och extra försäkringar som kan vara till nytta för kortinnehavaren.

Villkor för betalskyddsförsäkringen

Betalförsäkring

Försäkringsvillkoren för betalskydd på kreditkort kan variera mellan olika kortutgivare. Här är några villkor som kan vara relevanta att känna till:

 • Betalförsäkringen gäller vanligtvis endast för personer med tillsvidareanställning eller för personer som har varit anställda en längre tid.
 • Betalskyddet täcker vanligtvis endast frivillig arbetslöshet, det vill säga om kortägaren har sagt upp sig själv och inte om hen har blivit uppsagd av arbetsgivaren.
 • Det kan finnas en karensperiod innan betalskyddet börjar gälla, det vill säga en period då kortägaren måste ha varit anställd och frisk innan försäkringen kan träda i kraft.
 • Betalskyddet kan ha en maximal ersättningsperiod, det vill säga en period då försäkringen betalar av en del av kreditskulden.
 • Det kan finnas vissa undantag i försäkringsvillkoren, till exempel om kortägaren har begått brott eller om hen har varit sjukskriven för samma sjukdom tidigare.

Det är viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren noggrant innan man tecknar betalskydd på sitt kreditkort.

Kostnad för betalskydd

När det gäller kostnaden för betalskydd varierar det beroende på kreditkortsföretag och hur mycket kredit som utnyttjas. 

Vanligtvis kostar betalförsäkringen en procentsats av kreditkortsskulden per månad. Nedan följer några exempel på kostnader för betalskydd från olika kreditkortsföretag:

 • Norwegian: Betalskyddet hos Bank Norwegian kostar 0,72 % av utnyttjad kredit och betalar 7 % av utnyttjad kredit varje månad.
 • SEB: Försäkringspremien för betalskyddet kostar 0,85 % av kreditkortssaldot per månad.
 • Swedbank: Betalningsskyddet för Swedbanks Mastercard-kort är en fast månads premie på 0.6 %.

Ersättning vid olika händelser

Vid arbetslöshet

Vid arbetslöshet kan betalskydd på kreditkortet ge ekonomisk hjälp genom att täcka inkomstbortfall. Ersättningen kan ge upp till 10 000 kr per månad i max 12 månader om kvalificeringstiden uppfylls. 

Kvalificeringstiden varierar mellan olika kreditkort, men det kan exempelvis krävas att man varit anställd i minst 6 månader innan arbetslösheten inträffade.

Vid sjukdom

Försäkringen kan även ge ersättning vid sjukdom. Om kreditkortsinnehavaren blir sjukskriven med minst 50% och behöver sjukhusvistelse kan betalskyddet täcka utestående saldo på kreditkortet upp till en viss summa. Kvalificeringstiden för ersättning vid sjukdom varierar mellan olika kreditkort, men det kan exempelvis krävas att man varit anställd i minst 6 månader innan sjukdomen inträffade.

Vid dödsfall

Vid dödsfall kan betalskydd på kreditkortet skriva av hela skulden på kortet, vilket undviker att skulden belastar dödsboet. Det kan även finnas möjlighet till ersättning vid allvarlig eller kritisk sjukdom. 

Det är viktigt att läsa igenom villkoren för betalskyddet noggrant för att förstå vilka händelser som täcks och vilka kvalificeringskrav som gäller.

Hur man ansöker om betalskydd

För att ansöka om betalskydd på kreditkort, finns det vanligtvis två alternativ. Det första alternativet är att teckna försäkringen när man ansöker om kreditkortet. 

Det andra alternativet är att teckna försäkringen efter att man har ansökt om kreditkortet. Nedan är en lista över steg för att teckna betalskydd på kreditkort:

 • Logga in på Mina sidor eller i appen för att teckna försäkringen.
 • Välj kreditkort och sedan försäkring.
 • Signera med BankID eller fyll i en blankett och skicka in.

Vanliga frågor om betalskydd på kreditkort

Hur fungerar betalskyddet för egenföretagare?

Om du blir sjuk eller skadar dig kan betalskyddet täcka kostnader för att täcka förlorad inkomst.

Hur ansöker man om betalskyddsförsäkring på kreditkort?

Du kan ansöka om betalskydd när du ansöker om kreditkortet eller när som helst efteråt genom att logga in på din bank eller kreditkortsleverantörs hemsida. Du kan också behöva fylla i en blankett eller ge ytterligare information för att ansöka.

Källor