Vi går igenom Resurs Banks innovativa reseförsäkring som ger omfattande skydd under dina resor. Lär dig hur du kan aktivera detta skydd genom att använda deras kreditkort och ta reda på de viktiga villkoren och förmånerna som denna försäkring erbjuder. Upptäck vad som täcks och hur du kan göra en smidig skadeanmälan.

Resurs Bank Reseförsäkring
Innehåll

Grundläggande förståelse för Resurs reseförsäkring

Resurs Banks reseförsäkring är en viktig del av deras erbjudande, som erbjuder omfattande skydd för kunder under deras resor. Försäkringen är knuten till när du betalar med något av bankens kreditkort: 

Genom att använda dessa kort för att betala för resor, kan du aktivera försäkringsskyddet vilket ger en extra trygghet. Det är värt att nämna att kortet Resurs Classic inte har någon inbyggd reseförsäkring.

Viktiga villkor och kriterier

Resurs Banks reseförsäkring kommer med vissa villkor och kriterier som är viktiga för dig att vara medvetna om:

  • Aktivera försäkringen: För att försäkringen ska gälla, krävs det att minst 75 % av kostnaderna betalas med något av korten nämnda ovan.
  • Vilka försäkringen täcker: När dessa villkor är uppfyllda, ingår reseförsäkring för hela familjen. Detta innebär ett omfattande skydd som kompletterar din befintliga hemförsäkring​​​​​​.
  • Försäkringens omfattning: Försäkringen täcker bland annat avbeställningsskydd om någon i familjen skulle bli sjuk, självriskskydd samt ersättning för försenat bagage och transportmedel. Detaljerade villkor och specifika begränsningar finns i försäkringsavtalet​​.

Det här ingår i försäkringen

Genom att förstå vad som ingår i försäkringen kan du fullt ut dra nytta av de fördelar som Resurs Banks reseförsäkring erbjuder och därmed resa med ökad trygghet och säkerhet. Här är vad som ingår i försäkringen:

  • Försening av transportmedel: Om ditt allmänna transportmedel kommer mer än 4 timmar sent, är du berättigad till ersättning. Observera att förseningar på grund av strejk eller konkurs inte täcks.
  • Bagageförsening: Du får ersättning om ditt incheckade bagage inte anländer inom 6 timmar efter din ankomst. Ytterligare ersättning kan erhållas om bagaget försvinner i mer än 48 timmar.
  • Självriskskydd: Skulle en skada inträffa på din bostad eller personbil under resan, och du behöver använda din hem- eller bilförsäkring, kan reseförsäkringen täcka en del av självrisken.

Olika sätt du kan göra en skadeanmälan

Om du behöver göra en skadeanmälan, finns det flera alternativ tillgängliga för att kontakta försäkringsgivaren:

  • E-post: Du kan skicka en skadeanmälan via e-post till adressen supremeskador@solidab.se.
  • Telefon: Alternativt kan du ringa till nummer 042 – 623 61 81 för att rapportera en skada eller få hjälp med processen.
  • Skadeanmälningsblankett: En annan metod är att använda den officiella skadeanmälningsblanketten som finns tillgänglig online.

Det är viktigt att samla alla nödvändiga dokument och information innan du gör din skadeanmälan. Detta kan inkludera detaljer om resan, kvitton, och relevant medicinsk dokumentation i händelse av sjukdom eller skada. Genom att följa dessa steg kan du säkerställa en smidig och effektiv hantering av eventuella skador under din resa.

För fler tips om försäkringar på kortet hänvisar vi dig till sidan om kreditkort med försäkringar, där vi i detalj går igenom de vanligaste kortförsäkringarna.

Vanliga frågor och svar

Vilka kreditkort omfattas av reseförsäkringen?

Resurs Banks reseförsäkring omfattar Resurs World, Resurs Gold och Resurs Woman. Kortet Resurs Classic har ingen inbyggd reseförsäkring.

Vilka villkor måste uppfyllas för att försäkringen ska gälla?

För att försäkringen ska gälla måste minst 75 % av kostnaderna för resan betalas med något av de kreditkort som omfattas.

Vad täcker försäkringen?

Försäkringen täcker bland annat avbeställningsskydd, självriskskydd, ersättning för försenat bagage och transportmedel, samt ersättning för sjukdom eller olycka under resan.

Hur gör jag en skadeanmälan?

Du kan göra en skadeanmälan via e-post, telefon eller genom att fylla i en skadeanmälningsblankett. Det är viktigt att samla all nödvändig dokumentation innan du gör en skadeanmälan.