Kreditkort med reseförsäkring är enkelt att använda och aktiveras automatiskt när du bokar en resa med ditt kort. Du behöver oftast bara betala minst 50% av resan med kortet för att det ska aktiveras. Täckningen varierar beroende på korttyp, men reseförsäkringar kan inkludera bland annat sjukvård och avbeställningsskydd.

Hur fungerar reseförsäkringen på kreditkort
Innehåll

Vad gäller försäkringen?

När du betalar för en resa med ditt kreditkort får du ofta en kompletterande reseförsäkring. Denna försäkring varierar beroende på vilket kort du använder, men här är några vanliga punkter som kan ingå:

  • Sjukvård och akut behandling
  • Förseningar, inklusive försenat bagage
  • Avbeställningsskydd
  • Bagageskydd
  • Pass- och nyckelskydd

Kom ihåg att villkoren och täckningen för reseförsäkringen kan skilja sig mellan olika kort och kortutgivare. Det är därför viktigt att noga granska det skydd som erbjuds och de krav som gäller för din specifika situation.

OBS! Reseförsäkringen är bara en av flera försäkringar på kreditkort som du kan nyttja i olika delar av livet.

Kortutgivare som erbjuder kreditkort med reseförsäkring

Reseförsäkring via kreditkort

Många kreditkort inkluderar reseförsäkring för att erbjuda dig extra trygghet när du är ute och reser. Här presenteras en lista över några kreditkort som erbjuder reseförsäkring:

  • VISA: VISA reseförsäkring täcker medicinska utgifter, förseningar och förlust av bagage. Skyddet kan variera mellan olika Visa-kort.
  • Mastercard: Mastercard reseförsäkring inkluderar oftast sjukvård, avbeställningsskydd och bagageskydd. Täckningen varierar beroende på korttyp.
  • American Express: American Express erbjuder kreditkort med reseförsäkringar som kan inkludera skydd för medicinska utgifter, förseningar och förlust av bagage. Täckningen och specifika förmåner kan variera mellan olika American Express-kort.

Kom ihåg att täckning och försäkringsvillkor kan variera mellan olika kortutgivare. Det är alltid viktigt att läsa igenom försäkringsvillkoren för ditt specifika kort för att förstå vad som ingår och vilka begränsningar som kan finnas.

En kompletterande försäkring till hemförsäkring

Reseförsäkringen på kreditkort fungerar som en kompletterande försäkring till din hemförsäkring. När du betalar en resa med ditt kreditkort, får du ytterligare skydd utöver det som din ordinarie hemförsäkring erbjuder. Detta kan innefatta ersättningar för försenad ankomst, försenat bagage, invaliditet och dödsfall genom olycksfall samt avbeställning.

Eventuella självrisker

När du använder ditt kreditkort som har reseförsäkring är det viktigt att vara medveten om eventuella självrisker. Självrisk är den del av kostnaden du själv ansvarar för vid skada eller förlust. Dessa varierar beroende på kort och försäkringsvillkor.

Många kreditkort erbjuder självriskskydd, vilket innebär att ditt kreditkort täcker självrisken vid vissa situationer. Detta skydd kan vara extra värdefullt när du reser, eftersom det ofta ingår i kortets reseförsäkring. Men kom ihåg att självrisk skyddet gäller under specifika förutsättningar, så som att resan är betald med kreditkortet.

Ett annat alternativ för att reducera risker är självriskeliminering, som kan erbjuda lägre självrisk vid vissa avbokningar eller skadade varor. Det är viktigt att noggrant läsa igenom villkoren för ditt kreditkort reseförsäkring för att förstå vilka skydd som erbjuds och vad som krävs för att få ersättning.

Vanliga frågor och svar

Vilka försäkringar ingår i reseförsäkring?

Reseförsäkring inkluderar vanligtvis avbeställningsskydd, olycksfallsförsäkring och ersättning vid försenad bagage- och person ankomst.

Hur aktiverar jag reseförsäkringen på mitt kreditkort?

För att aktivera reseförsäkringen betalar du minst 75% av resans kostnad med ditt kreditkort.

Vad täcker försenat bagage inom reseförsäkring på kreditkort?

Försäkringen ger ersättning för nödvändiga inköp vid försenat bagage, ofta med en begränsning per person och resa.

Fungerar reseförsäkring vid sjukdom?

Ja, reseförsäkring täcker akut sjukdom på resan samt avbokning på grund av sjukdom före avresa.

Vad innebär avbeställningsskydd med reseförsäkring?

Avbeställningsskydd ger dig rätt att få ersättning vid avbokning av resa på grund av akuta sjukdomar, olyckor eller omständigheter som rör nära anhöriga.