ung kvinna stoppar mynt i glasburkarMånga unga behöver bättre skolundervisning om privatekonomi för att inte riskera att överskuldsätta sig. Det ska UC och Gimis samarbete bidra till. Foto: AShvets/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

UC går in i ett samarbete med utbildningsappen Gimi. Syftet är att skapa ett digitalt utbildningsmaterial som ger unga större kunskap om finanser och ekonomi. I längden vill UC och Gimi minska överskuldsättningen hos unga vuxna.

Som vi rapporterat om förut var skulderna hos Kronofogden högre än någonsin under 2020, framför allt bland unga vuxna.

Hela 124 procent fler i 18–30-årsåldern ansökte om skuldsanering under året jämfört med året innan.

The Bill ska öka ungas kunskap om ekonomi

Det här vill kreditinformationsbolaget UC göra något åt. Redan 2017 startade de därför pilotprojektet The Bill, som går ut på att minska överskuldsättningen genom att utbilda unga vuxna i ämnet privatekonomi.

Projektet går ut på att ta fram interaktiva lektioner riktade mot högstadie- och gymnasieelever. Tanken är att lektionerna ska kunna användas i skolundervisningen och framför allt nå de elever som inte får privatekonomiskt stöd och kunskap hemifrån.

Utbildningsappen Gimi är UC:s nya partner

Från och med denna månad inleder UC ett samarbete med Gimi, en utbildningsapp i just ekonomi och finans till privatpersoner. Särskilt inom digitalt lärande för barn är Gimi ledande på sitt ämnesområde. Tillsammans ska aktörerna utveckla det digitala läromedlet som The Bill-projektet syftar till.

Kommunikations- och partneransvarig Sofie von Krusenstierna berättar att The Bill-satsningen är helt i linje med Gimis arbete för att förbättra den finansiella förståelsen hos nästa generation.

– Jag ser fram emot att tillsammans med UC ge skolor välgrundat utbildningsmaterial med interaktiva och engagerande element.

Behövs fler initiativ mot överskuldsättning

Initiativtagare till The Bill är Victoria Preger. Hon är marknadsdirektör på Enento Group, som UC är en del av.

Victoria Preger berättar att UC sedan start har arbetat mot minskad överskuldsättning och att deras affärsmodell bygger på detta. Hon anser också att det saknas tillräckliga åtgärder från politiskt håll.

– Därför välkomnar vi på UC alla initiativ som görs, från både privata aktörer och myndigheter, som bidrar till minskad överskuldsättning, säger Victoria Preger i ett pressmeddelande från UC.