hög med brev från Kronofogden och UCDet är framför allt unga som redan har skulder hos Kronofogden som har fått fler skulder under 2020. Foto: Krister Vikström/Kronofogden

Ekonomi Nyheter

Svenskarnas totala skuldbelopp växer snabbt, och kraven på inbetalning har ökat under 2020, visar statistik från Kronofogden. Däremot är det något färre personer som berörs, vilket varit oväntat med tanke på pandemin.

Kronofogden fick in strax under 1,2 miljoner ansökningar om betalningsföreläggande under förra året. Det motsvarar en ökning med 3,3 procent från 2019. 

Det sammanlagda skuldbeloppet för alla krav på betalningsföreläggande var omkring 21,7 miljarder kronor. Det är en ökning med hela 18 procent från året innan, och också det största totalbeloppet någonsin.

Samtidigt har antalet personer som berörs av skulderna minskat något från året innan, med 1,3 procent. Det var omkring 426 000 skuldsatta som inte betalade av sina skulder i tid under 2020.

Unga skuldsatta har fått fler skulder än tidigare

Inte heller bland unga har antalet skuldsatta ökat. Det är förvånande, eftersom 18–25-åringar haft det särskilt svårt på arbetsmarknaden under pandemins gång. Bland unga kvinnor är antalet skuldsatta till och med lägre än 2019.

Antalet ärenden i den åldersgruppen har dock ökat. Det kan tyda på att personer som redan haft svårt att betala i tid har fått fler skulder skickade till Kronofogden.

Bland unga män syns den tendensen särskilt tydligt. Där har antalet ärenden ökat mest, medan bara några fler personer har dragit på sig skulder.

Skjut aldrig upp betalningen om du inte säkert kan betala

Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden, berättar att många att unga människor försöker lösa ekonomiska problem genom att låna pengar eller handla på avbetalning. Men det ska främst ses som en tillfällig lösning när man vet att man snart kommer få pengar. Att skjuta upp betalningen riskerar att sätta personen i en svår skuldsituation som kan påverka en i flera år framåt.

– Den som får betalningsproblem blir ganska snabbt begränsad i sitt dagliga liv. Det kan vara svårt att få en lägenhet, att teckna telefonabonnemang eller till och med att få vissa jobb.

Rebecka Öhmans tips är att tänka efter ett extra varv innan man skjuter på betalningen. Har du verkligen råd att betala skulden längre fram om du inte har det nu?

Flest skulder för konsumtion och abonnemang

Konsumtionslån är bland de vanligaste skulderna hos unga 18–25-åringar. Där ingår även avbetalningar på butiksköp och e-handel. Abonnemangskostnader för tv, bredband och telekom finns också högt upp på listan.

Andra skulder som sticker ut är parkerings- och trafikförsäkringsavgifter, vårdavgifter och kostnader för barnomsorg.