American Express kan bli Apples nya partner

Nyheter

När Apple introducerade Apple Card i samarbete med Goldman Sachs och Mastercard, var det ett steg in i kreditkorts världen som få hade förutsett. Sedan dess har kortet blivit populärt i USA och intresset för en internationell expansion har funnits. 

Goldman Sachs överväger att avsluta sitt samarbete

Frågor kring framtiden för detta partnerskap har dock väckt intresse, Goldman Sachs överväger nu en exit från sitt avtal som för närvarande är satt att löpa till år 2029.

American Express anses vara en potentiell köpare för Goldman Sachs avtal, vilket inte bara inkluderar Apple Card utan även andra tjänster som är kopplade till betalningar. Detta kan resultera i att ägandet av Apple Card och dess hantering flyttas över till American Express, om dessa diskussioner leder till konkreta beslut.

Amex medlemsförmåner kan integreras i Apple Card

Amex Membership Rewards kan komma att integreras i Apple Card om en överenskommelse nås. Kortanvändare skulle få möjlighet att ta del av utökade fördelar, såsom att använda sina kreditkort med Apple Pay och för globala betalningar med poäng både genom appen och vid övriga köptillfällen

Även om Apple Card kanske är på väg att vidga sina horisonter, är expansionen utanför USA fortfarande i sin linda. Trots varumärkesansökningar i Kanada och pågående diskussioner i Europa, inklusive Skandinavien med länder som Sverige, Finland, Danmark och Norge, kan det dröja innan kortet blir tillgängligt för konsumenter i dessa regioner.