Banker Nyheter

Befinner du dig kring semestertider då det flygs mycket? Under högsäsong är det vanligt att flera plan blir överbokade eller försenade. Istället för att enbart vara strandsatt på en flygplats kan du få ersättning från flera olika håll.

Du kan finna detta i olika försäkringar, både hemförsäkringar och försäkringar för kreditkort, samt i EU:s regleringar kring ersättning från flygbolag. Istället för att enbart vara besviken och irriterad över flygförseningar kan du hålla kol på vilka rättigheter du har vid en sådan situation. På så sätt kan du få ett extra tillskott till plånboken.

Förseningstiden bestämmer din ersättning

För att veta när du ska reklamera en resa är det viktigt att veta hur tidsgränserna ser ut vid förseningar. Vid en tre timmars försening har resenärer rätt till en EU-ersättning. Ibland kan flygbolagen komma undan dessa ersättningar under så kallade extraordinära omständigheter. Det ska då krävas att något väldigt ovanligt skett, som resulterat i en försening.

Oavsett orsak har resenärer till en resa på högst 1 500 kilometer och med en försening på minst två timmar rätt till service, exempelvis mat och dryck, samt samtal till destinationen. Detta reglemente gäller även strandade passagerare på längre resor inom EU med förseningar på tre timmar, samt utanför EU med fyra timmars försening. Om ditt flyg blivit försenat till nästkommande dag är flygbolaget skyldigt att ordna och betala boende samt transfer till flygplatsen. Utöver praktiska ersättningar kan du även få ut pengar från flygbolagen. Vid en försening på minst tre timmar till din destination gäller olika regler.

  • Flygningar på högst 1 500 kilometer: 250 euro
  • Flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer: 400 euro
  • Övriga flygningar som är 1 500-3 500 kilometer: 400 euro
  • Övriga flygningar som omfattas av EU:s regler: 600 euro

Beroende på förseningen kan du även få ut ersättning från ditt kreditkort samt hemförsäkring.

Du kan få ut ersättning från flera ställen

Vid flygförseningar kan du få ut flertalet olika ersättningar. Efter att en viss tid gått av förseningen är det möjligt att få ut belopp från bland annat via hemförsäkringen samt din kortförsäkring. Hemförsäkringens reseskydd täcker de första 45 dagarna under resan, medan kortförsäkring täcker upp till 60 dagars resa. Hemförsäkringen har i allmänhet ett mer brett reseskydd jämfört med kortförsäkringen.

Båda försäkringarna ger däremot ersättningar vid förseningar. För att din försäkring kopplat till kreditkortet ska gälla finns det vanligtvis ett krav på att du ska ha betalat minst 75 procent av resan med ditt kort. I vissa fall kan denna gräns ligga på 50 procent. Du kan jämföra kreditkort för att hitta det som ger bäst förmåner.

Tips! Betala dina resor med ditt kreditkort för att få ut extra ersättning vid försenade flygresor.

Det kan vara smart att betala sin resa med kreditkort då du kan få ut ersättning från ett extra håll, som komplement mot hemförsäkringen. Med kortbetalning kan det ofta även ingå avbeställningsskydd, vilket det vanligtvis inte gör i hemförsäkringens reseskydd.

Tillvägagångssättet för att få ut ersättning är enkelt

För att få ut ersättning från möjliga håll vid flygförseningar är det viktigt att veta hur du ska gå tillväga om en sådan situation uppstår. För att kunna reklamera en flygresa vid försening ska du:

  • Spara all dokumentation du har fått för resan, exempelvis resehandlingar och kvitton.
  • Fylla i EU-blanketten angående försening och skicka till flygbolaget för att kunna kräva ut ersättning från dem.
  • Be om ett intyg på förseningen från transportföretaget eller researrangören.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag samt företaget som står för ditt kreditkort och skicka in både resedokumentation och förseningsintyg för ersättning från detta håll.

Många missar att reklamera försenade resor

Trots att det finns ersättningar från både flygbolag, kreditkort och hemförsäkringar som ska kompensera resenärer vid flygförseningar är det inte alla som är medvetna om detta. Var femte svensk känner inte till EU:s regleringar kring ersättning. Enligt statistik är det bara en av tio resenärer som reklamerar vid flygförseningar. År 2016 fanns det 555 miljoner svenska kronor att kräva ut för flygstörningar som skett i enbart svenskt luftrum. Se därför alltid till att kontakta flygbolaget vid en försening.