kortinnehavare
Innehåll

Vad betyder kortinnehavare och hur tar man reda på det?

Kortinnehavare är en fysisk person eller organisation som har sökt och beviljats ett kontokort.

När det gäller kortinnehavarens namn och information innefattar det vanligtvis:

  • Namn på kortet: Kortinnehavarens fullständiga namn såsom det står på kortet. Det är viktigt att alla uppgifter stämmer överens med kortutgivarens register för att undvika problem vid betalning och verifiering.

Det finns olika typer av bankkort, såsom betal- och kreditkort, och kortinnehavaren kan använda sitt kort för betalningar, uttag och andra transaktioner.

Kortinnehavarens ansvar och skyldigheter

Kortinnehavaren har ingått ett avtal med kortutgivaren och är skyldig att följa de regler och villkor som gäller för kortet. 

  • Att skydda kortet och dess känsliga information från obehörig åtkomst, till exempel genom att inte dela kortnumret, CVV-koden eller PIN-koden med någon annan än vid betalningar där det är nödvändigt.
  • Att rapportera förlust, stöld eller oförklarliga transaktioner på kortet till kortutgivaren så snart som möjligt för att få hjälp med att spärra eller ersätta kortet och vidta andra lämpliga åtgärder.

Flera kortinnehavare på samma konto

Kortinnehavaren kan också ha möjligheten att lägga till en korthållare på sitt konto. En sådan person får ett eget kort kopplat till kortinnehavaren så att båda får ett gemensamt konto, men båda parter är ansvariga för att följa de gällande regler och villkor som kortutgivaren har satt upp.

Vanliga frågor om kortinnehavare

Vad menas med namn på kortet?

Namn på kortet används för att beskriva den korta beskrivningen eller etiketten för ett konto eller ett betalkort, som användaren kan välja för att identifiera det lättare.

Hur skriver man namn på kort?

Namnet på kortet skrivs vanligtvis som det visas på ditt ID eller pass. Förnamn följt av efternamn, utan titlar eller specialtecken för att undvika komplikationer vid transaktioner.

Vad menas med kortinnehavare?

Kortinnehavaren är personen som äger och är auktoriserad att använda ett specifikt kredit-, debit- eller bankkort. Namnet på kortinnehavaren står oftast tryckt på kortets framsida.