I en värld där online-betalningar blir allt vanligare, erbjuder MasterCard Identity Check en oumbärlig lösning för att skydda dina transaktioner. Denna guide ger en översikt av hur tjänsten höjer säkerhetsnivån och underlättar dina köp online.

Mastercard Identity Check
Innehåll

Vad är MasterCard Identity Check?

MasterCard Identity Check är en tjänst för säker autentisering av online korttransaktioner. Den ingår i EMV 3-D Secure-protokollet och möjliggör tvåstegsverifiering genom att kombinera något användaren känner till (som ett lösenord) med något användaren äger (exempelvis en smartphone). Detta minskar risken för bedrägerier och obehörig kortanvändning vid onlineköp.

Så fungerar det

Hur fungerar Mastercard Identity Check

Tjänsten från Mastercard säkrar online-transaktioner genom en noggrant utformad autentiseringsprocess. Denna process kräver att två av följande tre faktorer används för att bekräfta användarens identitet:

2-Faktors autentisering:

  • Detta system kräver kombinationen av två olika autentiseringsmetoder för ökad säkerhet.

Faktorer för autentisering:

  • Kunskaps faktorer: Information som användaren känner till, som lösenord eller personnummer.
  • Tillhörighet faktorer: Biometrisk verifiering, exempelvis fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.
  • Ägande faktorer: Fysiska enheter som säkerhetsdosa eller mobilt Bank-ID.

Autentiseringsprocess vid köp:

  • Vid onlineköp genomgår kortinnehavaren en autentiseringsprocess där två av dessa faktorer kombineras, vilket minskar risken för obehörig användning.

Tvåfaktorsautentisering blev ett måste sedan 2019 inom EU

Sedan 14 september 2019 krävs laglig tvåfaktorsautentisering för att höja säkerheten för kreditkort och online betalningar i enlighet med Strong Customer Authentication (SCA), som ingår i EU:s betaltjänstdirektiv. MasterCard Identity Check, som ersätter det tidigare Mastercard SecureCode-programmet, uppfyller dessa krav. Vissa banker tillämpar dock undantag från tvåstegsautentisering för mindre köp, oftast under 300 kronor, för att förenkla processen vid mindre transaktioner.

Vanliga frågor och svar

Hur verifierar jag mitt MasterCard?

För att verifiera ditt MasterCard, registrera dig för MasterCard Identity Check via din banks webbplats eller app, och följ de givna instruktionerna för att ställa in dina autentiseringsmetoder.

Varför fungerar inte MasterCard ID-kontrollen?

Om MasterCard ID-kontrollen inte fungerar kan det bero på tekniska problem, felaktig information, eller att din bank inte stöder tjänsten. Kontakta din bank för specifik hjälp.

Vad händer om jag inte kan autentisera en betalning med MasterCard Identity Check?

Om du inte kan genomföra en autentisering med MasterCard Identity Check vid en onlinebetalning, kommer transaktionen normalt inte att genomföras.