BankID är Sveriges centrala e-legitimation för säkra online-identitet verifieringar och transaktioner. Sedan 2003 har det blivit en standard för digital legitimering och signering. Denna artikel belyser hur BankID fungerar och ger dig tips för säker användning.

BankID
Innehåll

Vad är BankID?

BankID är Sveriges elektroniska ID för att verifiera identitet online, nödvändigt för transaktioner med banker och myndigheter. Det är en digital version av ett pass eller körkort och ger möjlighet att legitimera sig och signera dokument med juridisk giltighet. 

Tillgängligt sedan 2003 och erbjuds i fil-, kort- och mobilformat. Svenska medborgare med personnummer kan ansöka om BankID genom sin bank, som kan begära identifikation och kreditkontroll. 

Hur BankID fungerar

Att använda BankID som en identifieringsmetod är enkelt och smidigt. För att legitimera dig på en webbplats, till exempel när du vill logga in på din internetbank eller interagera med myndigheter som Skatteverket eller Försäkringskassan, följer du dessa grundläggande steg:

  • Välj Logga in på webbplatsen som du vill identifiera dig på.
  • BankID säkerhetsprogrammet öppnas automatiskt med ett fönster för identifiering.
  • Följ instruktionerna i BankID säkerhetsprogrammet och ange dina uppgifter för att slutföra identifieringsprocessen.
  • Så snart du har bekräftat din identitet, kommer webbplatsen att godkänna och släppa in dig.
  • När det gäller digital signering med BankID används en liknande process för att skriva under dokument och avtal med juridisk bindning. Det möjliggör både säkerhet och rättsligt skydd i digitala miljöer.

Här är hur du signerar digitalt:

  • Öppna det digitala dokument eller avtal som du vill signera på webbplatsen eller i tjänsten.
  • Välj att du vill signera dokumentet med BankID.
  • BankID säkerhetsprogrammet visas igen med ett fönster för signering.
  • Följ instruktionerna och ange dina uppgifter för att slutföra processen.
  • När dokumentet är signerat kommer alla parter att få en kopia av det juridiskt bindande dokumentet.

Genom att följa dessa enkla steg kommer du att kunna använda BankID för både identifiering och digital signering på webbplatser och tjänster online.

Säker användning av BankID

För att skydda din digitala identitet är det kritiskt att använda BankID korrekt. Välj en stark och unik säkerhetskod, uppdatera regelbundet, och byt kod ofta. Håll appen aktuell genom automatiska uppdateringar. 

Var vaksam mot phishing genom att granska meddelandet noggrant och bekräfta misstänkta kontakter med din bank. Om du misstänker säkerhetsrisker, använd BankIDs spärrfunktion för att förhindra obehörig användning.

BankID kontra kreditkort – En jämförelse av säkerhet i digitala transaktioner

BankID ökar säkerheten vid svenska digitala transaktioner jämfört med kreditkort utan BankID. Det kräver personlig verifiering och tvåstegsautentisering, vilket minskar risken för missbruk och bedrägeri, till skillnad från kreditkort som är mer utsatta för obehörig användning.

Vanliga frågor och svar

Vad krävs för att skaffa BankID?

För att skaffa BankID behövs ett svenskt personnummer och ett konto hos en bank som stödjer BankID.

Hur använder jag BankID för att logga in på en tjänst?

För att logga in väljer du BankID som inloggningsmetod, öppnar BankID-appen och följer de instruktioner som ges för att slutföra identifieringsprocessen med din personliga säkerhetskod.

Vad ska jag göra om jag misstänker att mitt BankID har komprometterats?

Om du misstänker att ditt BankID har komprometterats ska du omedelbart spärra det via din BankID-app eller genom att kontakta din bank, och sedan följa deras anvisningar för vidare åtgärder.

Kan jag använda BankID på min mobiltelefon och dator?

Ja, BankID finns tillgängligt både som en mobilapp och som en programvara för datorer, vilket gör det möjligt att använda på olika enheter för verifiering och digital signering.