I en era där digitala betalningar dominerar, är robusta säkerhetsåtgärder för kreditkort avgörande. Denna artikel utforskar hur nya teknologier och regler formar betalnings säkerheten, vilket är essentiellt för en trygg digital ekonomi.

Säkerhet kreditkort
Innehåll

Införandet av nya regler inom EU och EES

I September 2019 markerade en viktig vändpunkt för säkerheten kring kreditkortsbetalningar inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Denna förändring kom som ett svar på det växande behovet av förstärkt skydd mot bedrägerier och obehörig användning av kreditkort. De nya reglerna, som är en del av EU:s betaltjänstdirektiv (PSD2), syftar till att standardisera och höja säkerhetsnivån för elektroniska betalningar.

Målet med strängare säkerhetsåtgärder

Målet med de strängare säkerhetsåtgärderna är att garantera säkra betalningar och verifiera identiteten hos den som genomför transaktionen. Införandet av tvåfaktorsautentisering (2FA) för kreditkortsbetalningar, både online och i butiker, stärker skyddet mot obehörig användning. Denna process kräver dubbel verifiering från användaren, vilket effektivt reducerar bedrägeririsken.

Hur tvåfaktorsautentisering skyddar dina betalningar

Tvåfaktorsautentisering (2FA) är en kritisk säkerhetsmekanism som kräver två olika former av identifiering innan en betalning godkänns. Denna metod kombinerar något användaren vet (som en PIN-kod) med något användaren har (som en mobiltelefon) eller är (som ett biometriskt kännetecken). 

Genom att kräva denna dubbla verifiering minskar 2FA risken för obehörig användning av kreditkort och skyddar användarens finansiella information.

Olika metoder för autentisering som används av kortutgivare

Kortutgivare implementerar olika metoder för 2FA för att möta säkerhetskraven. Vanliga metoder inkluderar att skicka en engångskod via SMS till användarens mobiltelefon, eller att använda digitala lösningar som Bank-ID. 

Vissa kortutgivare använder även biometriska metoder som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning. Valet av metod beror på kortutgivarens tekniska kapacitet och användarnas preferenser, men alla syftar till att öka säkerheten vid transaktioner.

Användning av PIN-kod vid fysiska och digitala köp

Säkerheten på kreditkortet

För att effektivt skydda kreditkort mot bedrägeri har användningen av PIN-koder blivit alltmer central både vid fysiska och digitala köp. Denna säkerhetsåtgärd är avgörande för att minska risken för obehörig användning av kreditkort och för att säkerställa att endast kortinnehavaren kan genomföra transaktioner.

Ökad användning av PIN-koder i butiker

För att stärka säkerheten vid fysiska köp, krävs nu ofta PIN-kod vid användning av kreditkort. Denna förändring innebär att även för mindre köp kan en PIN-kod behövas, vilket minskar risken för obehörig användning av stulna eller förlorade kort.

Säkerhetsrutiner vid onlinebetalningar

Vid onlinebetalningar har säkerhetsrutinerna skärpts genom krav på stark autentisering. Detta kan innebära att användaren måste ange en PIN-kod, ett lösenord, eller genomgå en verifieringsprocess via Bank-ID eller liknande tjänster. Dessa åtgärder syftar till att säkerställa att betalningen genomförs av kortinnehavaren.

Olika autentiseringsmetoder för banken att välja mellan

Autentiseringsmetoder varierar mellan olika banker och finansiella institutioner. För en framgångsrik transaktion krävs inte bara fysisk tillgång till kortet, utan även verifiering genom antingen kunskap, egendom, eller personlig identitet.

Kunskapsbaserad autentisering – pinkoder och lösenord

Kunskapsbaserad autentisering kräver att användaren bekräftar sin identitet genom att ange information som bara de känner till, såsom en PIN-kod eller ett lösenord. Denna metod är vanlig vid både fysiska och digitala transaktioner och bidrar till att skydda användarens konto från obehörig åtkomst.

Egendomsbaserad autentisering – SMS och mobilverifiering

Egendomsbaserad autentisering innebär att användaren måste bekräfta sin identitet genom något de äger, vanligtvis en mobiltelefon. Detta sker ofta genom att en engångskod skickas via SMS som användaren sedan måste ange för att slutföra transaktionen.

Identitetsbaserad autentisering – biometriska lösningar

Identitetsbaserad autentisering använder biometriska data, som fingeravtryck eller ansiktsigenkänning, för att verifiera användarens identitet. Denna metod blir alltmer populär tack vare dess höga säkerhetsnivå och användarvänlighet, särskilt vid mobila betalningar.