Kreditkort krav
Innehåll

Kraven för att ansöka om ett kreditkort

När du ansöker om ett kreditkort måste du se till att du uppfyller de grundläggande kraven. Här kommer vi att gå igenom dessa standardkrav så att du förstår vad som förväntas av dig.

Grundkraven

 • Ålder: För att ansöka om ett kreditkort måste du vara minst 18 år gammal. Vissa kortutgivare har högre ålderskrav, till exempel 20 eller 23 år.
 • Inkomstkrav: Kreditkortsutgivare kan ställa olika inkomstkrav, men det är vanligt med ett minimikrav på fast årsinkomst om minst 120 000 kronor, även om det finns kreditkort utan krav på fast inkomst.
 • Betalningshistorik: Det är svårt att få ett kreditkort om du har betalningsanmärkningar.
 • Skulder: Du får inte ha skulder hos Kronofogden eftersom betalningsanmärkningar i allmänhet inte godkänns.

Se till att du uppfyller dessa krav innan du ansöker om ett kreditkort för att öka dina chanser att bli godkänd. Tänk också på att du måste legitimera dig online och att det är svårt att hitta kreditkort utan BankID eller andra e-legitimationslösningar.

Regler för kreditkort

Regler för kreditkort

Enligt lag måste du vara 18 år eller äldre för att ansöka om ett kreditkort. Betalningshistorik spelar också en stor roll vid ansökan. Du får normalt inte ha några betalningsanmärkningar för att bli beviljad ett kreditkort.

Ytterligare krav kan inkludera inkomst och anställning. Många kreditkortsutgivare ställer ett minimikrav på fast årsinkomst, samt en stabil anställning för att öka chansen att bli godkänd.

Kraven kan skilja sig beroende på kortutgivare

Det är viktigt att vara medveten om att kraven för att ansöka om ett kreditkort kan variera beroende på vilken kortutgivare det gäller. För att ge en bättre förståelse av dessa skillnader presenteras några exempel på olika kortutgivare och deras krav:

 • Bank Norwegian: Minst 18 år gammal, folkbokförd i Sverige de senaste 36 månaderna, inga betalningsanmärkningar
 • Swedbank: Minst 18 år gammal (20 år för vissa kort), fast inkomst, inga betalningsanmärkningar
 • SEB: Minst 18 år gammal, inkomstkrav varierar beroende på korttyp, inga betalningsanmärkningar

Det är även vanligt med krav på betalningshistorik och kreditprövning. Men kom ihåg att detta är bara några exempel, och kraven kan skilja sig åt mellan olika kortutgivare och även olika korttyper inom samma kortutgivare.

Varför blir jag nekad kreditkort?

Det kan finnas flera anledningar till att du nekas kreditkort. En av de vanligaste orsakerna är betalningsanmärkningar. Kortutgivare gör oftast en kreditupplysning innan de beviljar ett kreditkort, och om du har anmärkningar kan det leda till att din ansökan avslås.

En annan faktor som kan påverka din möjlighet att få kreditkort är din kreditvärdighet. Om du har en låg kreditvärdighet kan det tolkas som att du har högre risk att inte kunna betala tillbaka skulden, vilket kan leda till att du nekas kreditkort.

Tips på hur du kan öka dina chanser att få ett kreditkort

För att öka chanserna att få ett kreditkort:

 1. Ha en stabil och regelbunden inkomst för att visa att du kan hantera dina betalningar.
 2. Försök att förbättra din kreditvärdighet genom att betala räkningar i tid och undvika skulder.
 3. Jämför olika kortutgivare och välj det kort som bäst passar dina behov.
 4. Om möjligt, boka ett personligt möte med kortutgivaren för att försäkra dem om din ekonomiska stabilitet.
 5. Se till att du är folkbokförd i Sverige och har ett svenskt personnummer.

Vanliga frågor och svar

Kan vem som helst skaffa kreditkort?

Nej, det finns vissa grundläggande krav för att få ett kreditkort. Du måste vara myndig, folkbokförd i Sverige och ha en stabil inkomst.

Kan man ha kreditkort utan inkomst?

Det är ovanligt att få ett kreditkort utan inkomst. Kortutgivare ställer ofta minimikrav på årsinkomst före skatt på minst 120 000 kronor.

Finns det kreditkort för de med dålig kreditvärdighet?

Det kan vara svårt att få ett kreditkort med dålig kreditvärdighet. En god kreditvärdighet och inga betalningsanmärkningar är viktiga faktorer för kortutgivare.

När får man ha ett kreditkort?

För att ansöka om ett kreditkort måste man vara myndig, det vill säga vara minst 18 år gammal.

Varför kan man bli nekad ett kreditkort?

En kreditkort ansökan kan nekas om man inte uppfyller kraven för inkomst, ålder, folkbokföring i Sverige eller har dålig kreditvärdighet.

Kan man få kreditkort utan inkomst?

Som nämnt tidigare är det ovanligt att få ett kreditkort utan inkomst. Dock kan vissa kortutgivare vara mer flexibla och det hjälper om du kan uppvisa annan form av ekonomisk säkerhet.