Industriarbetare med skyddsmask står och svetsarInköpschefsindex har rasat till historiska nivåer. Dessvärre lutar det åt att det blir tuffare tider även i framtiden när det gäller sysselsättningen. Foto: Matej Kastelic/Shutterstock.com

Nyheter Penningpolitik

Coronapandemin har påverkat ekonomier runt hela världen. Den svenska konjunkturen försämras i snabb takt och inköpschefsindex för tillverkningsindustrin är den lägsta sedan 2009, skriver SvD Näringsliv.

Den svenska ekonomin har snabbt försämrats på grund av coronapandemin. Konjunkturen fortsätter att försämras, och under mars och april var den snabba nedgången historisk.

Historiskt låga nivåer

Enligt Swedbank och inköpschefsorganisationen Silf föll inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i april till 36,7 från tidigare nedreviderade inköpschefsindex som låg på 42,6 i mars.

Enligt Swedbanks ansvarige för analysen av inköpschefsindex, Jörgen Kennemar, fortsätter nedgången i tillverkningsindustrin. För att hitta motsvarande nivåer får man gå tillbaka till finanskrisen 2009.

Utvecklingen liknar andra europeiska länder

Utvecklingen i Sverige liknar trenden som syns i andra länder i världen. Storbritannien, Frankrike och Tyskland, som är andra viktiga europeiska ekonomier, ligger ännu lägre även om skillnaden inte är stor.

Enligt Nordeas chefsanalytiker, Torbjörn Isaksson, bör raset i svensk ekonomi vara mindre än i andra länder eftersom man har stängt ner industrierna i mindre utsträckning. När det gäller tillverkningsindustrin går majoriteten på export, vilket gör att alla företag sitter i samma båt.

Historisk nedgång i inköpschefsindex 

Under mars och april föll inköpschefsindex i Sverige med 16 indexenheter. Aldrig tidigare har det noterats en sådan snabb nedgång i mätningen, som har genomförts under 25 år. Dock kan det visa sig att läget är värre än vad siffran visar ute i industrin.

Inköpschefsindex delas upp i olika delindex där lager och leveranstid stiger, något som håller indexet uppe. Men enligt Torbjörn Isaksson är höga index för lager och leveranstid ett tecken på problem. Rapporten är en bedrövlig läsning säger Torbjörn Isaksson.

Enligt Jörgen Kennemar bör index ligga över 50 för att det ska visa tecken på tillväxt.

Företagen pessimistiska inför framtiden

Företagens syn på den närmaste tiden är väldigt pessimistisk. De upplever att det kommer att vara tufft ett tag och de har svårt att se att det kommer att vända.

Det finns ljusglimtar i rapporterna även om de är få. I vissa avseenden är krisen som värst nu.

Många delindex har dock fallit till samma nivåer eller till och med lägre än de som var under 2009 i samband med finanskrisen. Dessvärre lutar det åt att det blir tuffare tider även när gäller sysselsättningen.