en mor håller i spargris medan liten dotter stoppar i myntGenom att höra vuxna prata om pengar och ekonomisk hushållning lär sig barnen ett sunt förhållningssätt till pengar. Foto: pikselstock/Shutterstock.com

Nyheter Tips & råd

Många vuxna drar sig från att prata om pengar med sina barn. Men det är viktigt att barnen introduceras tidigt för hur man hushåller med sin ekonomi, säger två experter till SvD Näringsliv.

Pengar är ett känsligt ämne för många vuxna att prata om. Vilken lön man har och hur mycket man sparar kommer sällan upp i vardagliga samtal.

Men för barnens skull är det viktigt att höra de vuxna i deras närhet prata om pengar. Man ska därför inte vara rädd för att ta med diskussioner i hemmet om hushållsbudgeten, vilka prioriteringar man behöver göra och vad begrepp som budget och sparande innebär.

– Det är bra om man kommer in i att man har ett ekonomiskt tänk tillsammans med barn, säger Jens Magnusson, som är privatekonom på SEB.

Börja tidigt med att prata ekonomi med barnen

Faktum är att ju tidigare man börjar samtala med barnen om att hantera pengar, desto bättre, menar Jens Magnusson. Samtalen kan alltid läggas på en nivå som passar barnens ålder, men många börjar alldeles för sent, tycker han.

Sedan är det förstås viktigt att inte lägga något ansvar på barnen över hushållets ekonomi, som alltid ligger på de vuxna. Men hemmet är ett bra ställe att involvera barnen i tänket utan att lägga några större förväntningar eller stress på barnen.

Ett bra sätt att öva barnen i ekonomiskt tänkande är att ge en fast summa i veckopeng eller månadspeng. På så sätt får barnen egna pengar att foga över som de kan välja att spendera eller spara. Då lär sig barnet vad pengarna ska räcka till och att konsekvensen av att handla är att pengarna tar slut till nästa betalningstillfälle.

Bygger förståelse för pengar inför vuxenlivet

Sharon Lavie, familjeekonom, håller med om vikten av att involvera barnen i hushållets ekonomi och låta dem höra vuxna samtala om pengar. På kort sikt ger det en förståelse för hur olika hushåll kan ha olika förutsättningar och minskar tjat om saker barnen vill ha.

Men framför allt hjälper man barnen att få en sunt relation till pengar när de växer upp. Förstår barnen hur samhället fungerar ekonomiskt minskar risken att de drar på sig dyra lån för att de inte kunnat planera sin ekonomi.

– Genom att höra föräldrar eller andra vuxna förebilder prata om pengar, planering och sparande får barnen en hälsosam relation till pengar och ekonomi och kan bygga en egen stark ekonomi i framtiden, säger Sharon Lavie.