Hand som håller i olika smycken som pantsätts och får pengar

Ekonomi Nyheter

Under lågkonjunkturer håller man hårt i sina ägodelar. Många tror att fler besöker pantbanker när det uppstår ekonomiska kriser, men under coronapandemin har det varit tvärtom, skriver Dagens Nyheter.

Under ekonomiska kriser och lågkonjunkturer är det många som tror att pantbankernas kunder ökar, men under coronapandemin har läget varit tvärtom, vilket inte alls är ovanligt.

Konsumtion och utlåning minskar under lågkonjunktur

Enligt Pantbanken Sveriges vd Peter Sundström är det inget nytt fenomen att man håller i sina ägodelar när man hamnar i kriser. Det finns exempel på det ända sedan krisen på 30-talet. När hela Ivar Kreugers företagsimperium kraschade 1932 minskade utlåningen. Det var först när ekonomin hade återhämtat sig som människor började konsumera, och då ökade även utlåningen.

Under en högkonjunktur har människor oftast högre inkomster och vågar då ta större lån eftersom de vet att de klarar av att lösa sina skulder. Under en lågkonjunktur är läget tvärtom och man är mer försiktig när det gäller att pantsätta sina ägodelar eftersom man vill vara säker på att man kan lösa ut dem igen.

Antalet nya lån minskade med 35 procent i april i år och det var färre människor som besökte kontoren. De kontor det gick sämst för var pantbankerna i centrala Stockholm. En anledning är att folk stannar hemma i förorten.

Kö till pantbankerna i många länder i Europa

Läget i övriga Europa har sett annorlunda ut. Sverige har i motsats till flera andra länder hållit samhället öppet, trots rådande coronapandemi. Staten har dessutom erbjudit stöd och bidrag till de som behöver och man har tagit bort amorteringskravet. I Italien är det tvärtom. Där rusar italienarna till pantbankerna för att få ihop pengar och omsättningen hos de italienska pantbankerna har ökat med 30 procent.  

Det är många människor som har förlorat hela sin inkomst och inte har något annat val än att inteckna sina ägodelar hos pantbanken. Det finns även människor i Sverige som har förlorat sina arbeten, men det har aldrig varit tal om lockdown och många har ändå kunnat arbeta på sina arbetsplatser eller hemifrån. Vissa har även blivit permitterade.

Pantbanken Sverige har nu under sommaren börjat återgå till normala nivåer och besöken från både företag och privatpersoner ökar.