Illustration av en grön pil som pekar uppåt och en man som står på pilens topp och håller i en portfölj.Den svenska ekonomin har återhämtat sig bättre än väntat. Men vissa sektorer som resande och turism har det fortfarande kämpigt. Foto: eamesBot/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Denna sida innehåller annonser

Färsk statistik visar att Sverige hämtar sig oväntat väl från den kämpiga tiden under pandemin. Än är inte problemen helt borta, men det finns goda skäl för regeringen att planera för en starkare ekonomi, skriver SvD Näringsliv.

Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram statistik för hur konsumtionen och industriproduktionen ser ut i Sverige i dag.

Siffrorna är väldigt positiva, och Sverige tycks återhämta sig från pandemin mycket bättre än vad man väntade sig för några månader sedan.

Starkare återhämtning än prognoserna har visat

Den 25 augusti kommer Swedbank att släppa en konjunkturprognos, liksom många andra aktörer på finansmarknaden. Den som arbetar på Swedbanks prognos är bankens prognoschef Andreas Wallström.

Han berättar för SvD Näringsliv att prognosen som kom i april står sig bra fortfarande, men med hela första halvåret i bagaget har återhämtningen varit något starkare än man väntade sig där.

Fortsatt kämpigt, men inga fler nedstängningar

Men än kvarstår vissa orosmoment kring covid-19, speciellt gällande deltavarianten. Ekonomin i vissa sektorer, exempelvis resande och turism, kommer få fortsätta kämpa tills pandemin är helt över.

Däremot tror inte Andreas Wallström att ekonomin kommer stängas ner på samma sätt som tidigare.

– Den del som fortfarande är långt under nivåerna före pandemin är flygandet och resandet, och det är en liten del av ekonomin som inte har påverkan på makrobilden.

Kan vara dags att skrota underskott i statsbudgeten

I den senaste prognosen för regeringen har finansdepartementet räknat med ett underskott på 2,2 procent under 2021. Nästa år räknar de med ett nollunderskott.

Andreas Wallström tror att Konsumentindex kommer att vilja se att regeringen överväger överskott i stället i budgetplaneringen för kommande år.

Själv vill han se en finanspolitik som är mer offensiv, så att ekonomin kan komma igång och Riksbanken nå sitt mål för inflationen. Det ekonomiska läget gör det inte påkallat att spara på medlen, menar Andreas Wallström.

– Svenska offentliga finanser ser jättestarka ut jämfört med andra länder och räntorna förblir nedpressade och har ju sjunkit ytterligare i sommar.