Banker Nyheter

Sveriges starka konjunktur fortsätter. Detta konstateras i en undersökning som Riksbanken genomfört under 2018 där man undersökt företag med totalt 250 000 anställda. Optimismen inför framtiden skiljer sig dock mellan branscherna.

Sverige har varit i en högkonjunktur under en längre tid, något som får många att spekulera i när det kommer att gå neråt. Svaret på den frågan verkar vara: inte inom en snar framtid. Åtminstone om man ska lita på Riksbankens undersökning.

Även om det sammanhållna resultatet för undersökningen var optimistiskt finns det branscher som förväntar sig sämre tider framöver rapporterar Affärsvärlden.

Handel- och tjänsteföretagen oroliga inför framtiden

Två sektorer av det svenska näringslivet ställde sig mer oroliga inför framtiden än andra. Handelssektorn har på senare tid mött utmaningar med en försvagad krona, vilket gjort importen av utländska varor dyrare.

Det har gjort att de tvingats öka priserna, trots att de känner sig oroliga inför en förändring av hushållens konsumtionskraft.

En bidragande faktor till oroligheten är den skakiga bostadsmarknaden, som snabbt kan innebära försämrad köpkraft hos hushållen.

Även tjänstesektorn resonerar liknande angående svenskarnas ekonomi och den direkta påverkan det får på deras verksamhet. I nuläget har dock tjänstesektorn inga problem med varken kundunderlaget eller prissättningen.

Svensk industri går oväntat bra

Något som många inte förutsåg var den framträdande rollen den svenska industrin har tagit den senaste tiden. I dagsläget har de stora orderstorlekar globalt, något som gör att industrin frodas.

En bidragande faktor är självklart den försvagade svenska kronan. Samma minskade värde som gör det dyrare för handelssektorn att importera gör att flera utländska företag väljer att importera från Sverige.

Hittills har den svenska industrin kunnat tillgodose detta behov, vilket gjort att deras ekonomiska situation förbättrats märkbart.

Tänk på! Den svenska industrin tjänar mycket på den försvagade kronan, då exporten generellt ökar med en svagare valuta.

Om den svenska kronan återfår sitt värde så återstår det att se om industrin kan fortsätta i samma takt. Förhoppningsvis bygger industrin nu upp sin konkurrenskraft för att konkurrera effektivt även när förutsättningarna förändras.

Foto: Pressbild/Riksbanken