Banker Nyheter

I Sverige sker nästan samtliga betalningar med kort men trots det vill inte svenskarna släppa kontanterna helt. En ny undersökning visar att över 70 procent av svenskarna vill ha kvar kontanterna, det rapporterar SvD.

Vi går mot ett allt mer kontantlöst samhälle och i stort sett alla köp genomförs med kort. Svenskarna är dock inte helt redo att släppa kontanterna helt och hållet. En undersökning från Sifo, som SvD tagit del av visar att såväl gamla som unga vill ha kvar kontanterna.

Över 70 procent vill ha kontanterna kvar

Undersökningen visar att hela 72 procent av befolkningen vill ha kvar kontanterna även i framtiden. En likadan undersökning gjordes förra året, då var den siffran 68 procent. Svenskarna har alltså fått en mer positiv inställning till kontanter det senaste året.

Niclas Arvidsson är docent på KTH i Stockholm. Han tror att svenskarnas inställning ändrats på grund av att flera problem med ett kontantlöst samhälle har uppmärksammats den senaste tiden. Dessutom tror han att kontanter är viktigt i de fall där tekniken sviker. 

Så även om kontanter inte kommer vara det primära betalningsmedlet kommer de fungera som en backup, menar Arvidsson.

Sverige blir kontantfritt om sex år

Svenskarna vill ha kvar kontanterna men frågan är om vi inte får ett kontantfritt samhälle ändå inom en ganska snar framtid. Niclas Andersson och hans forskarkollegor har gjort en undersökning där de pratat med svenska handlare om när de kan tänka sig att sluta acceptera kontanter. 

Var fjärde kunde tänka sig att sluta acceptera kontanter om ett år och ytterligare en fjärdedel om sex år, alltså 2020, det rapporterar SVT.

För en del grupper i samhället innebär ett kontantfritt samhälle inte någon större skillnad. Det finns dock grupper som skulle bli väldigt lidande om kontanterna försvann helt och hållet. Det handlar då framförallt om äldre, nyanlända och personer med funktionsnedsättningar.

Foto: Route66/Shutterstock.com