hand blippar ett betalkort vid betalterminalKontaktlösa betalningar har blivit vanligare under coronapandemin. Foto: solepsizm/Shutterstock.com

Betallösningar Nyheter

Kontantanvändandet har minskat stort den senaste tiden. Samtidigt har kontaktlösa betalningar som Swish ökat snabbt under coronapandemin. Det är några slutsatser från en ny rapport från Riksbanken.

Riksbanken har gett ut rapporten Så betalar svenskarna 2020. Som titeln avslöjar visar rapporten i vilken utsträckning olika betalsätt används i Sverige i dag.

Rapporten är tänkt att användas för att utvärdera Riksbankens betalningspolitik, och underlätta för privatpersoner att följa med i den ekonomiska utvecklingen.

Swish är numera vanligare än kontanter

Bland annat framkommer att kontantanvändningen är lägre än någonsin förut. Av de svenskar som svarade på enkäten för rapporten hade 50 procent använt kontanter inom den senaste månaden. År 2012 var motsvarande andel 93 procent.

I stället hade 75 procent av deltagarna betalat via Swish under samma tidsperiod. Det konstateras alltså att Swish nu används i högre grad än kontanter.

Över 90 procent av deltagarna hade också använt bankkort för att betala inom de 30 senaste dagarna.

Kontaktlösa betalningar ökar under pandemin

Det är under coronapandemin som fler har börjat välja Swish eller kort framför kontanter. Det gäller även äldre åldersgrupper.

Pandemin har också inneburit ett uppsving för så kallade kontaktlösa betalningar. Det syftar på betalsätt där kunden inte behöver röra vid kortterminalen. Swish och betalkort med blippmöjlighet i stället för pinkod är exempel på sådana betalningar.

Här spelar det in att gränsen för kontaktlös betalning i butik höjdes i april. Tidigare var gränsen på 200 kronor, men nu har den ändrats till 400 kronor.

Kontanter har fortfarande en viktig roll i samhället

Som ett nästa steg tittar Riksbanken på möjligheter att införa digitala kontanter, eller e-kronor som det också kallas. Här samarbetar Riksbanken med centralbanker i andra länder för att hitta en internationellt fungerande lösning.

Men Riksbanken konstaterar också i rapporten att det behöver fortsätta vara möjligt att använda kontanter för den som vill. Exempelvis seniorer är särskilt negativa till minskad kontantanvändning. Riksbanken påpekar också att kontanter krävs för att Sverige ska fungera vid kriser och höjd beredskap.