Banker Nyheter

Färre och färre svenskar går runt med kontanter på fickan. De digitala betallösningarna blir istället allt fler. Men trots det är svenskarna inte beredda att släppa kontanterna helt, många vill fortfarande ha möjligheten att betala kontant kvar.

Framförallt äldre oroar sig över att kontanterna ska försvinna som betalmedel. Men även en stor del bland unga vuxna gör detsamma. Enligt en undersökning som Sifo har gjort vill en majoritet av befolkningen ha kvar kontanterna.

En majoritet av svenskarna vill ha kvar kontanter

Sifo har på uppdrag av Bankomat, som driver kontantautomaterna i Sverige, genomfört en undersökning om svenskarna vill ha kvar kontanter i framtiden. Frågan som ställdes var ”Vill du att kontanter ska finnas kvar som ett möjligt sätt att betala även i framtiden, eller vill du ha ett helt kontantlöst samhälle?” Totalt deltog 2 301 personer mellan 18-65 år i undersökningen.

En majoritet, 68 procent, av de tillfrågade vill även i framtiden ha kvar kontanter som ett betalmedel. Det råder dock skillnader mellan olika åldersgrupper, även om det inom alla grupper finns en övervägande majoritet som vill ha kvar kontanterna. I åldersgruppen 65+ vill hela 85 procent att kontanterna ska finns kvar. I gruppen 18-29 år var det inte lika många som svarade ja, men fortsatt en majoritet med 56 procent.

Inställningen till kontanter skiljer sig även mellan storstad och landsbygd visar Sifos undersökning. Allra positivast till kontanter är man i Värmlands, Västmanlands och Kalmar län. Stockholms län är istället den plats där andelen kontantförespråkare är som lägst.

Riksbankschefen oroar sig över ett kontantfritt Sverige

Riksbankschefen Stefan Ingves har tidigare uttryckt en oro över ett samhälle utan kontanter. I ett inlägg på DN Debatt i februari skrev han att ansvaret för svenskarnas betalningsmedel kan komma att falla på kommersiella aktörer vid en eventuell krissituation. Ingves har även föreslagit en lagändring där banker ska bli tvungna att ha kontanter.

Värdet på sedlarna och mynten som är i omlopp i landet har sjunkit under flera år. 2013 var det genomsnittliga värdet 88 miljarder kronor och förra året var det 57 miljarder kronor.