kund sträcker fram betalkort till expedit i butikSwedbanks uppgifter visar på att svenska korttransaktioner är på väg att återhämta sig. Foto: Stokkete/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Konsumtionstrenden med betalkort ligger överlag stabilt, även om siffrorna är lägre just nu än 2019. SvD Näringsliv berättar hur trenden för korttransaktioner ligger till jämfört med samma tidpunkt förra året, efter uppgifter från Swedbank.

Konsumtionen som betalas med betalkort ligger just nu överlag 4 procent lägre än förra året. Det visar ny data som Swedbank har tagit fram.

Siffran har räknats ut som ett medelvärde över fyra veckor, och inköp som skett i livsmedelsbutiker har inte tagits med i den här beräkningen.

”Den övergripande trenden i konsumtionen är stabil”, bedömer Swedbank utifrån uppgifterna.

Konsumtionen gick ner under vecka 34

Under vecka 34 låg betalkorttransaktionerna dock 8 procent lägre i Sverige än samma vecka förra året. Den här nedgången beror förmodligen främst på att löneutbetalningarna för augusti månad sker en vecka senare än de gjorde 2019.

Även livsmedelskonsumtionen var lägre än vecka 34 förra året, vilket drar ner korttransaktionerna ytterligare. Dock menar Swedbank att inköp i livsmedelsbutiker fortsätter att ha en god påverkan på den totala konsumtionen.

Fler inköp av elektronik, men fortsatt låg för nöje och kultur

Elektronikinköpen börjar nu stiga uppåt, efter att ha pekat nedåt under sommarperioden.

När det kommer till konsumtion av nöje och kultur fortsätter nivån att vara låg. I jämförelse med i fjol är konsumtionen där uppemot 25 procent lägre än förra året.

Korttransaktionerna på väg tillbaka trots pandemin

Redan i början av augusti meddelade Swedbank att korttransaktioner i Sverige var på väg att återhämta sig. Trots pandemin låg nivåerna 5 procent lägre än förra året, enligt data fram till den 8 augusti. Detta kunde relateras till högre utgifter för matvaror, menar Avanza.

Vid det tillfället var utgifter på hotell och restauranger på väg tillbaka, medan konsumtionen av kläder och skor var hela 25 procent mindre än fjolårets siffra.