röd avståndsmarkering på golvet i butikFör att motverka trängsel i butiker får det nu bara finnas en kund per tio kvadratmeters yta i lokalen. Foto: Cryptographer/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

En kund per tio kvadratmeter. Det är det nya kravet som pandemilagen ställer på fysiska butiker i Sverige. Svensk Handel välkomnar tydligheten i den nya lagen, men kritiserar att mer stöd inte införs i takt med fler restriktioner.

Söndag den 10 juli började en tillfällig pandemilag gälla i Sverige. Lagen ska ge regeringen möjlighet till nya, mer kraftfulla åtgärder för att förhindra smittspridning av covid-19.

Krav på minst tio kvadratmeter per kund

Bland annat har regeringen nu satt nya regler för fysiska butiker. Det är nu krav på att det ska finnas minst tio kvadratmeters butiksyta per kund, för att besökarna ska kunna hålla rimligt avstånd. Butiken måste också tydliggöra hur många som högst får vistas i butiken samtidigt.

Det företag som inte följer de här kraven får betala böter, och i värsta fall kan butiken tvingas stänga ner.

Tydligare riktlinjer välkomnas av Svensk Handel

Organisationen Svensk Handel har sedan i våras rekommenderat butiker att bedöma vilket maxantal besökare som är rimligt, i sina riktlinjer för branschen. De ser positivt på att lagen nu säger tydligare var gränsen för antalet besökare ska går.

Vd:n Karin Johansson välkomnar också att pandemilagen tydliggör att trängsel är det som ska undvikas, inte butiker som plats.

– Med en ökad tydlighet blir det lättare för handelsföretagen att veta vad som förväntas, säger hon i ett pressmeddelande.

Saknas stöd till företag som drabbas av restriktioner

Svensk Handel har fått lämna svar på regeringens remiss om den nya lagen. Där har organisationen påpekat att åtgärder som införs måste vara träffsäkra, för att inte hindra företags verksamheter i onödan.

Dessutom trycker de på att när restriktionerna blir allt hårdare, måste staten också utöka sitt stöd till företag. Annars riskerar företag som drabbas hårt av nya begränsningar och riktlinjer att inte klara sig länge till.

– Vi är tio månader in i pandemin och företagens reserver är tömda, säger Karin Johansson.