Banker Nyheter

Den svenska kronan är en av få valutor som har tappat så mycket mot euron under 2019. Kronan är nere på rekordlåga nivåer vilket kan vända upp och ned på reskassan inför sommaren. Men det finns både fördelar och nackdelar med en svag krona skriver SvD Näringsliv.

Det är inte många valutor som har tappat så mycket mot euron som den svenska kronan har gjort under 2019. Vissa gynnas av en svag krona medan den förstör för andra. Euron har inte varit så dyr i svenska kronor mätt sedan sommaren 2009, och sist dollarn låg så här högt var under 2002.

Finns flera orsaker till svag krona

Anledningen till kronans rekordlåga nivåer beror mycket på den räntepolitik med minusränta som Riskbanken har fört, vilket har gjort att flera investerare undviker kronan. Men det finns även andra anledningar till att kronan är så svag gentemot euron och dollarn. Rådande spänningar och osäkerhet i världsekonomin är en orsak, och det brukar slå hårt mot mindre valutor i små länder som är exportberoende. 

Det hotande handelskriget mellan Kina och USA är också en oro och en bidragande faktor till den svaga kronan. Spänningar som dessa missgynnar Sverige, som är ett exportberoende land.

Hur den svaga svenska kronan påverkar Sverige och hushållens ekonomi råder det delade meningar om. Riskbankchefen Stefan Ingves åsikt är att den svaga kronan hjälper mer än den stjälper, vilket går helt emot många andra ekonomers uppfattning.

Detaljhandeln tar stor skada av den svaga kronan

Den svaga kronan påverkar framför allt detaljhandeln eftersom det blir dyrare att köpa in varor från andra länder. För att kompensera för den dyrare importen behöver företag i detaljhandeln höja priserna, men det är svårt eftersom det råder stentuff konkurrens på nätet. För exportföretagen är den svaga kronan till viss del gynnsam men bara under en kortare tid, då det blir lättare att sälja sina varor utanför Sveriges gränser eftersom produkterna blir billigare. På längre sikt kan det dock skada den svenska exporten.

Vissa ekonomer tycker att svenska tillgångar reas ut då det blir billigare för utlänningar att köpa exempelvis kommersiella fastigheter. Det gör det svårt för svenska ägare att konkurrera med internationella ägare.

Dyrt att semestra utomlands

När det gäller de svenska hushållen kan den svaga kronan leda till att svenska hushåll undviker att bredda sina tillgångar utomlands då man anser att det har blivit för dyrt.

Det som kanske är mest uppenbart är att det blir mycket dyrare att semestra utomlands. Kronan har inte bara tappat mot dollarn och euron utan den har även tappat mot andra valutor i länder som är populära resmål som England och Thailand. I dag får vi mindre för våra pengar när vi åker utomlands än vad vi har fått tidigare.