par med munskydd bär på kassar i shoppingcenterDetaljhandelsbutiker ser allt mer optimistiskt på framtiden för branschen. Foto: faboi/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Denna sida innehåller annonser

Den månatliga mätningen som kallas Handelsbarometern har gjorts för april månad. Den visar mer positiva siffror än tidigare, vilket tyder på att branschens framtidstro börjar röra sig uppåt, skriver SvD Näringsliv. Det gäller såväl för den vanliga detaljhandeln som för e-handeln.

Det Handelsbarometern mäter är framtidstron inom handeln, det vill säga förväntningar inför de tre kommande månaderna. Försäljning, lönsamhet och anställningsvilja är faktorerna som tas med i beräkningen.

I över ett år har indikatorn för handelns framtidstro varit mycket sviktande, då stor del av branschen sett framtidens försäljning som skakig. Inte minst har sällanköpsvaruhandeln haft en ganska negativ framtidstro. Sällanköpsvaruhandeln är den detaljhandel som säljer annat än matvaror.

Starkare framtidstro, men ännu inte fullt positiv

Men nu ser läget alltså allt starkare ut. Framtidsindikatorns index för butikshandeln i april är 95,5, från att ha gått upp med 8,9 enheter sedan den senaste mätningen.

Dock innebär detta att siffran fortfarande ligger under 100, som är den neutrala nivån. Trots uppgången väger framtidstron alltså fortfarande över på den negativa sidan av gränsen.

Vaccination och partihandelns uppgång påverkar

Vd:n för Svensk Handel, Karin Johansson, säger i ett pressmeddelande att hoppet stiger tack vare vaccinationerna. Men det finns fortfarande många osäkerheter i framtiden, så därför vågar butikshandlarna inte vara alltför optimistiska.

Även partihandeln – som levererar varor till andra branscher – är mer optimistiska. Deras index är 99,0 vilket är en stigning med 7,8 enheter. Troligen är det något som återspeglas även i butikhandelns optimism.

E-handeln har fortsatt höga tankar om framtiden

För e-handeln däremot har hoppet om framtiden varit stark även under tiden som pandemin har pågått. E-handelns index har varit över 100 sedan ett tag tillbaka, och i april steg nu index med 3,3 enheter till totalt 117,2.

Det ser ut som att den här optimistiska synen på framtiden kommer att stabiliseras på dessa höga nivåer hos e-handeln. Karin Johansson bekräftar också att det varit stor skillnad i framtidstro mellan e-handel och detaljhandel.

– Det är tydligt att pandemin har fört med sig förändrade beteendemönster som gjort att allt fler söker sig till e-handeln.