Ung kvinna ligger på mage i soffan med laptop framför sig och gör inköp på nätet.Näthandeln har minskat sedan coronautbrottet. Konsumtionen av livsmedel och apoteksprodukter ökar medan inköp av kläder och skor minskar. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com

E-handel Nyheter

Coronapandemin har skapat en stor oro hos befolkningen i Sverige och svenska konsumenter håller hårt i sina pengar. Det syns även när det gäller e-handel, skriver SvD Näringsliv.

Oroliga ekonomiska tider gör att svenska konsumenter drar ner på konsumtionen och håller hårt i plånboken. Coronapandemin påverkar även handeln online. Enligt Postnords senaste e-barometer har näthandeln minskat. Av de tillfrågade uppgav 66 procent att de har handlat på nätet under den senaste månaden. Det är en minskning med 4 procent jämfört med samma tidsperiod 2019.

Näthandeln av skor och kläder har minskat

Enligt Postnords detaljhandelsanalytiker, Carl-Fredrik Teder, är det väldigt vanligt att man håller hårt i plånboken och inte spenderar pengar i onödan. När det gäller skor och kläder, som vanligtvis har en stor köpfrekvens online, har den typen av konsumtion minskat och är nu mindre än vanligt. 

Dock finns det några undantag. Till följd av coronapandemins karantänstider kan man se en betydlig ökning när det gäller handel av dagligvaror som mat och dryck samt apoteksprodukter på nätet.   

Enligt Carl-Fredrik Teder kan man se att att det sker en ökning av olika former av strömmade medier och böcker. Där syns det en rejäl positiv nettoeffekt, vilket är fullt naturligt när 80 procent uppger att de tillbringar mer tid hemma.

Stor oro för hur krisen kommer påverka privatekonomin 

Resultatet av undersökningen, där lite drygt 3 000 personer deltog, visar att det finns en klar oro för den egna privatekonomiska situationen. 

Företag som kan slås ut och en stigande arbetslöshet skapar oro och visar sig i synen på de konsekvenser som det kan ge privatpersoners ekonomi. Av de tillfrågade uppgav 9 procent att de delvis eller helt har blivit av med sina jobb.

Det finns en utbredd oro och undersökningen visar att 36 procent av de tillfrågade är bekymrade över sin ekonomi och vilka effekter det här kan få. De som är mest oroliga är framför allt yngre, som kanske inte har en lika stor ekonomisk trygghet som äldre har.