Två unga kvinnor i ett shoppingcentrum med shoppingkassar.Den snabba ökningen av konsumtionslån oroar Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen. Det är främst små krediter under 10 000 kronor och stora blancolån som ökar mest. Foto: Natalya Lys/Shutterstock.com

Nyheter Penningpolitik

Denna sida innehåller annonser

Under de senaste åren har konsumtionslånen ökat. Flera myndigheter har varnat för att marknaden för snabba lån växer och kan slå hårt mot konsumenterna. Finansmarknadsminister Åsa Lindhagen är bekymrad över utvecklingen, skriver SvD Näringsliv.

Lånekostnaderna för konsumtionslån har ökat kraftigt i Sverige. Flera myndigheter har varnat för den negativa utvecklingen av snabba lån. Enligt Konsumentverket och Finansinspektionen är det allt fler som väljer att betala senare när de gör inköp på nätet, något som bidrar till den negativa utvecklingen.

Små krediter och stora blancolån ökar mest

Det som ökat mest under de senaste åren, enligt Finansinspektionen, är små krediter som ligger under 10 000 kronor och blancolån på över 250 000 kronor.

Myndigheterna anser att det är alldeles för lätt att ta konsumtionslån och handla på krediter. Det leder till att allt fler får problem med att betala sina skulder kort efter att de blivit beviljade konsumtionslån.

Rapporterna visar att många har betalningsproblem

Åsa Lindhagen anser att Konsumentverkets och Finansinspektionens rapporter är oroande. Det visar att det finns många som har betalningsproblem. Åsa Lindhagen tycker att det finns skäl att känna oro.

Vidare anser hon att en av orsakerna till de växande problemen är oseriösa långivare som inte följer riktlinjerna och god kreditgivningssed och som inte tar det ansvar som krävs.

Enligt Åsa Lindhagen har det funnits möjligheter för långivarna att utnyttja människor som befinner sig i en utsatt situation. Enligt Finansinspektionen utgör cirka en femtedel av hushållens lån konsumtionslån.

Hushållens konsumtionslån kostar mer än bolånen

Kostnaderna för konsumtionslånen är större än konsumenternas totala lånekostnader. Det betyder att hushållen betalar mer för sina konsumtionslån än för sina bolån. Det kan bland annat förklaras med att konsumtionslånens räntor är mycket högre än räntorna på bolån. 

Under 2019 infördes ett ränte- och kostnadstak för högkostnadskrediter. I praktiken innebär det att räntan för en högkostnadskredit aldrig får överstiga 40 procent, och räntor och avgifter får inte överstiga det totala lånebeloppet. Om du lånar 10 000 kronor får räntorna och kostnaderna för lånet inte kosta mer än 10 000 kronor. Det innebär att det sammanlagda lånebeloppet, räntor och avgifter får kosta max 20 000 kronor.

Myndigheterna ser problem i att dagens kreditprövningar i många fall är bristfälliga och går alldeles för snabbt. Till exempel kan fakturaköp omvandlas till delbetalning utan att det görs någon kreditprövning.