närbild på mastercard-kort i plånbokMastercard-köpen gjorde mycket mindre klimatavtryck under 2020 än året innan. Foto: one photo/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Denna sida innehåller annonser

Pandemin har förändrat konsumtionsvanorna hos Sveriges befolkning, eftersom vi tillbringar mer av vår tid i hemmet. Det verkar i sin tur ha haft positiv effekt på klimatavtrycken som konsumtionen lämnar, skriver Mastercard i ett pressmeddelande.

Den insikten har Mastercard kommit fram till i ett samarbete med det svenska startup-bolaget Doconomy. Man har använt sig av Doconomys tjänst Åland Index, som kan mäta hur stort koldioxidavtryck som är kopplat till ett köp.

Man har tittat på de köp som gjorts med Mastercard-kort inom de vanligaste köpkategorierna. År 2020 stod köpen för utsläpp motsvarande 13,9 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Mängden för 2019 var 15,3 miljoner ton. Det betyder alltså att koldioxidavtrycken av Mastercard-köpen minskade med 1,4 miljoner ton, vilket motsvarar 9 procent.

Fler vill konsumera hållbart sedan pandemin

En annan undersökning som gjorts av Yougov har frågat svenska konsumenter om hur de ser på att minska sitt klimatavtryck. 40 procent fler lägger större vikt vid saken nu än innan pandemin slog till.

– Vi ser en tydlig trend där allt fler vill konsumera medvetet och bidra till en hållbar framtid, säger chefen för Mastercard i Norden och Baltikum, Erik Gutwasser.

Han hoppas att insikterna som de kan dela genom sitt samarbete med Doconomy kan uppmuntra ytterligare fler att välja hållbart när det gäller konsumtion.

Konsumenter kan räkna ut sina klimatavtryck

Doconomys vd heter Mathias Wikström. Han har samma mål med samarbetet som Mastercard: att människor enklare ska förstå vilken påverkan deras konsumtionsval i vardagen har på klimatet.

En annan sak som samarbetet omfattar är Mastercards koldioxidkalkylator, som bankerna kan erbjuda till sina kunder. Den kan konsumenterna använda just för att se hur deras konsumtion påverkar klimatet.

– Det gör det enklare att både förstå och agera på sin egen påverkan och bidra till en hållbar utveckling, säger Mathias Wikström.

Mastercard har fler miljömål

Mastercard har även andra hållbarhetssatsningar. Exempelvis använder de hållbara material till sina betalkort för att minska plastavfallet, och de jobbar mot FN:s mål att bromsa den globala uppvärmningen genom att minska sina utsläpp av växthusgaser. Företaget har också målet att kompensera sina utsläpp till noll år 2050.