Banker Nyheter

Kreditkortsjätten Mastercard presenterade den 11 april att man kommer stödja en gemensam standard för internetbetalningar. Anledningen till att man kommer stödja standarden som kallas SRC är att det ska underlätta för konsumenterna och öka säkerheten. När och om standarden kommer implementeras är fortfarande oklart och beror till stor del på handeln.

Mastercard har en lång historia av innovation och vågade steg i rätt riktning. För den som idag har ett kreditkort är det hög sannolikhet att det är just Mastercard som ligger bakom betalningssystemet. Det är av denna anledning man nu vill introducera enkla betalningslösningar även för internethandeln.

Betalningssystemet skulle innebära en standardisering som minskar förvirringen vid betalningen på internet. Mastercard själva liknar denna förändring med introduktionen av standardiserade kassasystem som handlare i fysiska butiker har idag. Förhoppningen är även att tokenisering ska göra denna form av betalningslösningar allt säkrare för kunden.

Gemensamma betalningslösningar ska bli säkrare

Förutom att göra det enklare för internethandlare att skapa betalningslösningar ligger fokuset på kunderna. Eftersom att Mastercard satsar mycket på att göra sina betalningstjänster användarvänliga och säkra är inte heller detta system något undantag. Genom att använda sig av tokenisering vid internethandel är nämligen förhoppningen att internethandel ska bli säkrare än någonsin. 

Tokenisering innebär att ditt kreditkort tilldelas 16 nya nummer, likt de kortnummer som i dagsläget används för internethandel. Skillnaden är att dessa siffror inte motsvarar de som står på kortet utan är helt unika. Dessa siffror kan sedan bindas till exempelvis ett betalningssystem eller en enskild internetsida. 

Genom att tokenisera kreditkort så minskar risken för kreditkortsbedrägerier rejält och internethandel kommer därmed bli betydligt tryggare. Andra säkerhetsystem som Bank-id som används vid betalning idag kommer även dessa att finnas kvar. Tokeniseringen innebär helt enkelt ett ytterligare lager av säkerhet för konsumenten. 

SCR ska underlätta internethandel för konsumenter och handlare 

Genom att standardisera betalningssystemen på internet är förhoppningen att ge en mer enhetlig betalningsupplevelse. Att en sådan lösning skulle mottas positivt är det få som tvivlar på eftersom en stor del av de som handlar på internet idag lämnar sessionen vid utcheckningen till följd av dåliga betalningssystem. 

Ett gemensamt betalningsystem skulle troligtvis medföra att flera kände sig trygga när de handlar på internet. I dagsläget har många konsumenter dålig kunskap om vilka system som faktiskt är säkra och vilka som kan vara direkt skadliga. Samtidigt är det få som tvivlar på att betala med hjälp av en kortläsare, just eftersom att de finns i stort sätt alla fysiska butiker. 

Slutligen skulle det nya systemet med hjälp av tokenisering ge konsumenten möjlighet att se var deras uppgifter är lagrade och hur uppgifterna används. Eftersom det på senare tid har rapporterats om flera skandaler där privatpersoners data använts på otillåtna eller oetiska sätt är det inte otänkbart att detta skulle ge många större trygghet.

Foto: Africa Studio / Shutterstock.com