varukorg fylld med mat bredvid smartphone med beställning av matvaror uppeKommer pandemin få oss att gå tillbaka till att handla i butiker i stället för på nätet? Det är en avgörande fråga för framtidens handel. Foto: Maxx-Studio/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Konjunkturinstitutet (KI) har gjort en extramätning av läget inom handeln och näringslivet under februari. Det är fortsatt tungt för butikerna, men vaccineringen ger nytt hopp. Samtidigt tros e-handeln fortsätta vara en del av mångas vardag.

För två veckor sedan var nivån för handeln densamma som i november, enligt mätningen. Omsättningen i näringslivet i stort är i stort sett samma som i januari, skriver SvD Näringsliv.

Jämfört med normala fall har den totala omsättningen i näringslivet gått ner med 11 procent. I bara januari minskade omsättningen med 12 procent, enligt KI.

Omsättningstapp i många olika branscher

48 procent av företagen har lägre omsättning än normalt, även om tappet skiljer sig mellan olika sektorer. Till exempel uppger 36 procent av företagen inom tillverkningsindustrin att de tappat i omsättning, 53 procent inom tjänstesektorn och bara 20 procent av bygg- och anläggningsverksamheterna.

Hotell- och restaurangbranschen är värst drabbad, där 63 procent uppger lägre omsättning i senaste mätningen. Det är en ökning med 2 procent sedan januari.

Enligt Svenskt Näringsliv har en tredjedel av företagen lägre sysselsättning och investeringar i dag än för ett halvår sedan. När det gäller produktion och försäljning uppger hälften av företagen sämre resultat än för ett halvår sedan.

Vaccinering och krisstöd kan vända situationen

Men trots det svåra läget finns ett ljus på andra sidan tunneln. Bettina Kashefi som är chefsekonom på Svenskt Näringsliv berättar att krisstöden till handeln har gett god effekt. Dock hänger framtiden på att vaccineringen sker snabbt och effektivt.

Vi får inte heller glömma att krisen fortfarande pågår.

– Den fortsätter att slå asymmetriskt med stora skillnader mellan branscherna. Inte minst för många hotell, restauranger och upplevelseföretag är läget fortfarande akut, säger Bettina Kashefi.

E-handelns utveckling beror på vårt beteende

Samtidigt som fysiska butiker haft det tufft har e-handeln blomstrat det senaste året. Bland annat har dagligvaruhandeln online ökat enormt när fler vill undvika fysiska butiker, skriver SvD Näringsliv.

I år räknar man med mindre tillväxt av e-handeln. Även här beror det dock på pandemins utveckling, om restriktioner upphör och vilken effekt det får på konsumenternas beteende.

– Vi bedömer att många av de konsumenter som börjat e-handla av nödvändighet till viss del kommer fortsätta att göra det. Många av de som haft en högre tröskel till att börja e-handla, och som nu tvingats över den, lär inte återgå helt och hållet, säger detaljhandelsanalytikern Carl-Fredrik Teder på Postnord.