En brun plånbok med sedlar i olika valörer.Kontantuttagen minskar i hela landet. Men det är stor skillnad mellan olika län. I Skåne var kontantuttagen störst med 582 kronor per person per månad. Foto: Wsundman/Shutterstock.com

Betallösningar Nyheter

Denna sida innehåller annonser

Det finns flera olika sätt att betala när man handlar. Att betala med kontanter blir allt mer ovanligt. Många butiker tar inte ens mot kontanter längre. Nu visar nya siffror att kontantuttagen minskar, skriver Breakit.

Under de senaste åren har användandet av kontanter minskat. Allt fler väljer att betala med appar som till exempel Swish. Det minskande användandet av fysiska pengar har samtidigt gjort att riksbanken har planer på att utveckla en egen digital krona.

Kontantuttagen och kontantbetalningarna minskar

Kontantuttagen har minskat under första halvåret jämfört med samma tidsperiod förra året. Nu visar nya siffror att det traditionella betalsättet med kontanter minskar. 

Enligt Kontantbarometern minskade kontantuttagen med 30 miljoner kronor under första halvåret. Det är en minskning med 12 procent jämfört med första halvåret 2020. Uttagen på Bankomats uttagsautomater uppgick till 480 kronor i månaden i snitt. 

Stora variationer mellan länen

Det finns dock en stor variation av kontantuttag mellan länen i landet. Antalet kontantuttag var störst i Skåne där det togs ut 582 kronor per person per månad under januari till juni 2021. Personer i Västerbotten och Uppsala tog däremot ut betydligt mindre pengar.

I Uppsala togs det ut 357 kronor i snitt per person per månad och i Västerbotten togs det ut 234 kronor per person per månad.

Minskningen leder till nedmontering av kontantinfrastrukturen

Kontantuttagen har minskat med 10 procent per år över tid. Pandemin har även bidragit till att minskningen av kontanter minskat ytterligare. 

Enligt Bankomat AB:s kund- och marknadschef, Johan Nilsson, har minskandet av kontanter lett till att delar av kontantinfrastrukturen monterats ned.

Kontanter är viktiga för samhället

Kontanter är viktiga i samhället. Det finns grupper som lever i digitalt utanförskap och som får pengar i handen. För dem är det extra viktigt att det fungerar att betala med kontanter. 

Det finns många handlare som fortfarande använder fysiska pengar och som inte har några planer på att sluta. Och det finns fler som tar strid för att behålla kontanterna och det traditionella betalsättet.