Man öppnar upp en plånbok och visar att den är tom.Under de senaste 10 åren har kontantanvändandet minskat med cirka 10 procent per år. Men i april till maj minskade användandet av kontanter med 25 procent, vilket är en fördubbling. Foto: fongbeerredhot/Shutterstock.com

Betallösningar Nyheter

Coronapandemin har slagit hårt mot svensk ekonomi. Nu syns även tydliga effekter av coronakrisen när det gäller kontantanvändandet i samhället, som under våren minskade med en fjärdedel, skriver Dagens Nyheter.

Kontanter används i allt mindre utsträckning. Kontantuttagen minskade under våren med 25 procent enligt uttagsstatistiken från bankomater runt om i landet. Under de senaste 10 åren har det skett en minskning med 8 till 12 procent per år, men under de senaste fyra månaderna har minskningen fördubblats.

Under april till maj minskade kontantanvändandet med 25 procent

Under perioden april till maj var minskningen för kontantanvändandet 25 procent, och i juni visar de preliminära siffrorna en minskning med 24 procent. 

Enligt Bankomat AB:s kund- och marknadschef Johan Nilsson hade man i år räknat med att kontantanvändandet skulle minska med cirka 10 procent. En minskning med 25 procent visar tydligt vilken effekt pandemin har haft på kontantuttagen.

Målgruppen som använder kontanter är oftast äldre

En rimlig förklaring till minskningen av kontantuttag är att den generation som mest använder kontanter är äldre. Många av dem befinner sig i riskgrupp och har därför valt att inte röra sig på samma sätt i samhället som de tidigare har gjort. 

Enligt Johan Nilsson har den äldre generationen förmodligen fått lösa sin ekonomi på annat sätt. Vidare har man ställt in många evenemang som till exempel marknader, där kontanta medel är en vanlig betalform. 

Ingves tror inte att coronapandemin påskyndar ett kontantlöst samhälle

Minskad användning av kontanter har bland annat ifrågasatts av riksbankschefen, Stefan Ingves, som varnat för att de som inte kan använda digital teknik riskerar att hamna utanför. Stefan Ingves anser också att vi inte närmar oss ett mer kontantlöst samhälle på grund av coronapandemin. Om det skulle bli så är alldeles för tidigt att säga. Det har funnits funderingar på om sedlar är mer smittsamma men det har man avfärdat. 

Ingen behöver oroa sig för att bankomaterna ska försvinna helt även om antalet har minskat med 5 till 10 procent per år. På vissa orter installeras det till och med nya bankomater. 

Enligt Johan Nilsson kommer man inte att ta bort alla bankomater på en ort och täckningen kommer inte att bli sämre generellt. Däremot kommer antalet automater att minska.