par som shoppar online och näringsminister Ibrahim BaylanPandemin har gjort det ännu viktigare att säkerställa en väl fungerande marknad och konkurrens inom e-handeln, menar näringsminister Ibrahim Baylan. Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com och Kristian Pohl/Regeringskansliet

E-handel Nyheter

På grund av den snabba utvecklingen av e-handeln behöver konkurrensen på den digitala marknaden följas upp. Därför har nu Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att titta närmare på detta.

E-handeln har på senare tid vuxit väldigt snabbt, både i Sverige och globalt, i och med digitaliseringen, nya logistiklösningar och nya aktörer som har etablerats. Allt pekar på att detta kommer att fortsätta. Det här innebär att vårt sätt att handla genomgår en stor strukturförändring. 

Därför har regeringen nu gett Konkurrensverket uppdraget att följa upp e-handelns utveckling i Sverige. Syftet är att man ska kunna säkerställa att marknaden fungerar väl och att konkurrensen inom e-handeln är effektiv.

Konkurrensverket ska följa upp en tidigare rapport

Uppdraget utgår från rapporten Konkurrens och tillväxt på digitala marknader, som Konkurrensverket gav ut 2017. Uppföljningen ska utgå från ett konkurrens- och näringspolitiskt perspektiv. 

Om Konkurrensverket ser att några åtgärder behövs på området så ska de lämna förslag om detta till regeringen. Myndigheten ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 september nästa år.

Näringsministern: Pandemin har ökat efterfrågan på e-handel

Näringsminister Ibrahim Baylan berättar att den stora strukturomvandlingen av handeln har drivits på dels av teknikutvecklingen, dels av den pandemi som pågår i hela världen. På grund av detta har det blivit större efterfrågan på digitala lösningar för handel.

– I denna kontext blir det än viktigare att följa upp och vid behov även vidta nödvändiga åtgärder i syfte att säkerställa effektiv konkurrens och väl fungerande marknader, säger han i ett pressmeddelande från regeringen.

Konkurrensen är viktigt för Sveriges ekonomi

Konkurrensen mellan olika aktörer är viktigt för att ekonomin och marknaden ska fungera väl. Det gäller även en effektiv tillsyn av den konkurrensen, skriver regeringen.

Fungerar marknaden väl blir priserna lägre, och kvaliteten på tjänster och produkter blir högre. Det driver också på nya innovationer, och i förlängningen tillväxt och konkurrenskraft både i Sverige och i övriga Europa.