Banker Nyheter

Erik Wisterberg på Breakit har synat Klarnas senaste årsredovisning som visar att kreditförlusterna ökade med 57 procent under 2018. Detta kan till viss del bero på att Klarnas kunder inte kan betala sina skulder skriver Breakit.

Under 2018 ökade Klarnas kreditförluster med 57 procent vilket till viss del beror på kundernas betalningsförmåga. Det verkar som att en del av Klarnas kunder tycker om att skjuta på betalningen när de shoppar, vilket senare lett till att de inte kan betala. 

Klarna har två ansikten i media. Dels är Klarna det coola bolaget som tillsammans med Snoop Dogg gör shopping ”smoooth”, och dels är det bolaget som lurar folk att köpa saker som de inte har råd med. Klarnas visioner och medierapporteringen står i skarp kontrast till varandra.

Kreditförlusterna ökade dubbelt så mycket som försäljningsvolymen

Det går inte att undgå att det i årsredovisningen står att Klarnas kreditförluster uppgick till 785,6 miljoner kronor under 2018 vilket är en ökning med 57 procent från 2017. Anledningen är att Klarnas kunder helt enkelt inte har kunnat betala sina skulder. Försäljningsvolymen ökade bara med 36 procent under 2018, och egentligen borde kreditförlusterna ha ökat i samma takt och inte mer. Ökningen av kreditförluster i förhållande till försäljningsvolymen väcker så klart frågor.

Flera orsaker till kreditförlusterna

Det finns olika orsaker till Klarnas kreditförluster. Klarna själv säger att kreditförlusterna beror på att den allmänna utlåningen har ökat och att fler kunder väljer att senarelägga sin betalning. Enligt årsredovisningen ökade utlåningen till allmänheten med ”endast” 44 procent, och återigen så är det mycket mindre än kreditförlusterna som uppgick till 57 procent.

Vidare förklarar bolaget att kreditförlusterna kan bero på att Klarna har expanderat på nya marknader där kreditbedömningarna är svårare än i Sverige. Vad som inte nämns är lanseringen av Klarnas kreditkort där kunder kan shoppa loss hur mycket de vill utan att de har en endaste krona på kontot.

För Klarna har detta betytt att bolagets vinst under 2018 rasade. Enligt Sebastian Siemiatkowski, som är vd på Klarna, beror det på att företaget har ökat sina investeringar väsentligt i människor, system och produkter, men det är inte är helt sant. En stark bidragande orsak till Klarnas dåliga rörelseresultat, som minskade från en dryg halv miljard 2017 till endast 160 miljoner 2018, är de ökade kreditförlusterna.

Hade Klarnas kreditförluster legat på liknande nivå som under 2017 hade bolaget gjort en rörelsevinst på nästan 450 miljoner kronor.