Kvinna sitter framför laptop och knappar på tangentbordet med vänster hand och håller i ett kreditkort med höger hand.Under 2019 växte klagomålen mot betaltjänstbolaget Klarna mer än bolagets omsättning. Klarna är trots det nöjda och man anser att utvecklingen går åt rätt håll: Foto: Ivan Kruk/Shutterstock.com

E-handel Nyheter

Under förra året ökade klagomålen mot Klarna med nästan 40 procent. Målet är att minska klagomålen för att till slut eliminera dem helt, skriver Di Digital.

Näthandeln ökar och en av aktörerna som fungerar lite som spindeln i nätet är betaltjänstbolaget Klarna. Bolaget hanterar, enligt uppgifter från Klarna, cirka hälften av alla e-handelstransaktioner i Sverige.

Under 2019 ökade antalet klagomål med 44 procent

Klarnas målsättning är att minska antalet klagomål för att i slutändan eliminera dem helt under deras paroll nollmission som bolaget lanserade under förra året. Men enligt en kartläggning som Di Digital gjort gick trenden åt helt fel håll under 2019.

Klagomålen till Allmänna reklamationsnämnden, Konsumentverket, Datainspektionen och Finansinspektionen uppgick till 594 stycken under 2019. Det är 182 fler jämfört med 2018 då klagomålen uppgick till 412 stycken.

Enligt Klarnas kommunikationschef, Johan Gustafsson, vidtog bolaget flera åtgärder under 2019 för att minska klagomålen. Men siffrorna måste sättas i relation till tillväxten för att man ska se om det har gett den effekt man önskat.

Klagomålen växte mer än omsättningen

Under samma period växte dock Klarnas omsättning med bara 14 procent i Sverige. Men klagomålen har minskat från 40 till 33 procent per en miljon köp under 2019. Enligt Klarna är det de siffrorna som är de mest relevanta för att se hur utvecklingen av klagomålen varit. 

Förutom anmälningarna till de fyra myndigheterna räknar Klarna även med de klagomål de får in på sociala medier och till sin egen kundtjänst.

Enligt Johan Gustafsson går utvecklingen åt rätt håll. Målet var att minska klagomålen med 10 procent per en miljon köpare. Antalet klagomål minskade med 18 procent, vilket är en bra start.

Marknadsföringen av ”konto” fick mest kritik under 2019

Många av klagomålen under 2019 riktades mot Klarnas marknadsföring av deras 14-dagarsfakturor som de marknadsförde under betalningsalternativet ”konto”, vilket gjorde att kunderna kände sig lurade eftersom de trodde att det handlade om direktbetalning.

Klarnas mål för 2020 är att minska klagomålen från 33 till 28 stycken per en miljon köpare.