Kollage bedragare i svarta kläder och mask och Klarnas logga vid entreEnligt Klarna har bedrägeriförsöken ökat rejält det senaste året. Ökad användning av internet och teknisk utveckling öppnar för bedragare online. Foto: Gorodenkoff/Shuttestock.com och Press/Klarna

Betallösningar Nyheter

Klarna uppger att antalet bedrägeriförsök har ökat rejält. Bedrägeriförsöken är dubbelt så många i år som under hela 2017, uppger en företrädare för Klarna till DN Debatt

Minskningen av kontanthantering har de senaste åren lett till att den organiserade brottsligheten online har ökat. Mer än var fjärde svensk oroar sig ganska ofta för att utsättas för internetbedrägeri. Betaltjänstföretaget Klarna uppger att antalet bedrägeriförsök som de hittills har hanterat i år är dubbelt så många som under hela 2017.

Bedrägerier online har ökat successivt under 2000-talet

Näringslivet måste tillsammans med berörda myndigheter ta krafttag mot detta för att förhindra att antalet bedrägerier online ökar. Som inspiration kan man titta på hur man arbetar för att motverka bedrägerier i Storbritannien och Tyskland. 

Bedrägerier har funnits länge och är inte något nytt fenomen. Men under 2000-talet har det skett en successiv ökning av bedrägeribrott enligt en lägesbild av brottsutveckling som Brå har publicerat. Ökad användning av internet och den tekniska utvecklingen öppnar upp för nya olika  bedrägerier.

Klarna extra utsatta för onlinebedrägerier

I Sverige hanteras större delen av alla onlineköp av Klarna. För att den organiserade brottsligheten ska kunna genomföra bedrägerier online testar de att använda sig av Klarna som varumärke. Det positiva är att Klarna är medvetna om vilka metoder bedragarna använder sig av och hur de ska arbeta med att förebygga och förhindra bedrägerier online. Än så länge ligger Klarna steget före.

Antalet försök till bedrägerier ökar rejält för varje år. Klarna har hanterat fler än dubbelt så många bedrägeriförsök hittills i år i jämförelse med under hela 2017. Utvecklingen har gått och fel håll och den måste stoppas. Samhället måste fundera på hur bedrägerierna ska förebyggas samt vilken ökad samverkan och vilka ytterligare åtgärder som krävs för att stoppa bedrägerierna online.

Inte bara Klarna som måste rusta sig för bedrägerier online

Det råder ingen tveksamhet om att den organiserade brottsligheten i större grad inriktar sig på bedrägerier online. Det är inte bara Klarna som står inför den här typen av utmaning, utan det gäller alla betaltjänster, banker, logistikbolag och handlare. 

För att bedrägeriförsöken online ska minska måste samhället tillsammans med brottsbekämpande myndigheter och landets politiker ta striden mot den organiserade brottsligheten.