Man räknar priser på miniräknare med en miniatyrkundvagn framför sigHushållens förtroendet för svensk ekonomi sjunker men bedömare tror inte att vi är på väg mot någon djupare lågkonjunktur. Foto: Phira_60/Shutterstock.com

Nyheter Penningpolitik

Den svenska ekonomin går trögt och hushållens syn på arbetsmarknaden och ekonomin framöver är dyster. Men än så länge kan man inte se att ekonomin har hamnat i en djupare svacka, skriver Placera.

Stämningsläget bland företag och hushåll gällande den svenska ekonomin försvagades under september enligt Konjunkturinstitutets mätning. Barometerindikatorn som visar tillståndet i svensk ekonomi går i linje med det tyska IFO-indexet, och hushållens syn på ekonomin framöver är något dyster.

Få bedömare tror på en djupare lågkonjunktur

Den tyska ekonomin har under en längre tid gått väldigt trögt och nu befarar man att den har gått ner i en lågkonjunktur. Svensk ekonomi verkar gå åt samma håll, även om det är få bedömare som tror på en djupare lågkonjunktur. Under det senaste året har barometerindikatorn fallit med 16,7 enheter.

För att kunna skapa sig en bild av hur hushållen mår och hur de kommer att agera i framtiden behöver man titta på detaljhandelns utveckling samtidigt som man tittar på hushållen. 

Förtroendet för svensk ekonomi sjunker

Hushållens konfidensindikator har fortsatt nedåt och i undersökningen i september landade den på svaga 90,6. Så låg har den inte varit sedan december 2012. Framför allt är det synen på svensk ekonomi som har gått nedåt och nu ligger på 85,5. Men även synen på hushållens egna ekonomi har försämrats och ligger nu på 95,1.

Den negativa synen på svensk ekonomi är förvånande med tanke på att arbetslösheten fortfarande är ganska låg. Räntorna är fortsatt låga, bostadsmarknaden har stabiliserats och inkomstutvecklingen har varit hyfsad.

Paradoxal syn på arbetslösheten

De svenska hushållen visar tydliga tecken på att de är rädda för en ökad arbetslöshet framöver, vilket är bidragande till den dystra synen på svensk ekonomi. Motsatsen i kontexten är att hushållen samtidigt inte tror att de själva kommer att drabbas av arbetslöshet. Slutsatsen är att det är externa krafter som ökar den negativa synen på svensk ekonomi.

För att förstärka hushållens paradoxala syn rapporterar detaljhandeln att den har ökat. Konfidensindikatorn steg i mätningen i september med hela 3,9 enheter till 105,9.

Slutsatsen är att svensk ekonomi går trögt men någon djupare lågkonjunktur är det än så länge inte frågan om.