Man som sitter framför datorn och har onlineCoronaviruset har gjort att människor tillbringar allt mer tid hemma och skapat en ny trend. Om trenden håller i sig kan det bli en mer permanent livsstil. Foto: Rido/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Coronapandemin har vänt upp och ner på både arbetsliv och fritid. Krisen verkar bli långdragen vilket kan påverka den lokala ekonomin positivt, skriver DiDigital.

Den långdragna coronakrisen har gjort att vi fått ändra om hela vår tillvaro både när det gäller arbetsliv och fritid. Innovationschefen för det amerikanska strategikonsultbolaget EPAM, Chris Michaud, säger att de tror att det här kan påverka den lokala ekonomin.

Människor tillbringar mer tid hemma

Coronaviruset har gjort att människor har tillbringat allt mer tid i sina hem under de senaste månaderna. Flera länder valde att införa väldigt hårda restriktioner vilket gjorde att de bara fick gå ut för att handla mat. 

Coronapandemin har påverkat hela vårt liv, både när det gäller arbete och fritid men även när det gäller vår hälsa. Det vi tidigare kunde göra är inte möjligt att göra i dag. Frågan är om vi ens kommer att kunna gå tillbaka till våra liv som vi levde innan corona.

Vi skapar en mer hållbar livsstil 

Chefen för innovation och design på det amerikanska strategikonsultbolaget EPAM, Chris Michaud, arbetar med att kartlägga nya trender. Enligt Chris Michaud är det liv vi lever nu extremt. 

Mycket av det vi brukade göra innan pandemin både när det gäller arbete och privatliv har vi flyttat till digitala rum. Vi lever våra liv på nätet. Samtidigt dras vi till en livsstil som är långsammare och mer hållbar och som inte riktigt hör hemma bland konsumtionshets och i storstadsmiljö. Det här blir möjligt för många när de kan sitta hemma och arbeta och de inte längre behöver gå till ett kontor. 

Tror inte att vi går tillbaka till hur det var innan corona

Coronapandemin kanske kan sakta ner trenden med att flytta in till storstäderna. Enligt Chris Michaud kommer det att skapas intressanta effekter, inte minst när det gäller tekniken och 5G-utvecklingen som kommer att spela en betydande roll.

Chris Michaud tror inte att vi kommer att gå tillbaka till normerna innan coronapandemin utan att vi kommer gå mot nästa norm.

På grund av coronautbrottet sker 90 procent av jobben i dag på distans. På sikt tror Chris Michaud att 40 till 50 procent kommer att fortsätta att arbeta hemifrån.

Hemmasittartrenden kan ge positiva effekter på den lokala ekonomin

Om nuvarande trend håller i sig kan det leda till att man väljer att stanna hemma mer och att rådande livsstil blir mer permanent. Det i sin tur kan ge effekter på den lokala ekonomin eftersom man blir beroende av det att affärsliv som finns lokalt där man bor. 

I dag sker den digitala omställningen i rekordfart. Företag som tidigare inte trodde att de kunde sköta sin verksamhet digitalt har lärt sig att det går. Vidare tror Chris Michaud att den stora digitala närvaron kan leda till att människor blir mer öppna för att betala för tjänster och innehåll på nätet.