Människor som går på Drottninggatan i StockholmButiksbesöken på Drottninggatan i Stockholm ökade i sommar efter att restriktionerna lättade. Enligt Fastighetsdatatjänsten Datschas mätning ökade antalet fotgängare med 40 procent i juli i år jämfört med juli förra året. Foto: Dignity 100/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Denna sida innehåller annonser

Många krisdrabbade branscher inom handeln har sakta med säkert börjat återhämta sig och konkurserna minskar. Nu varnar Ola Nevander på HUI att uppskjutna skatter kan slå ut företagen, skriver SvD Näringsliv.

Drottninggatan i Stockholm som stundtals legat öde under pandemin är full av liv igen. Samma situation har det varit i flera köpcentrum runt om i Sverige. Den fysiska handeln minskade under pandemin och framför allt sko- och klädbutiker har haft det tufft och tappat en hel del av sin försäljning. Men handeln börjar sakta med säkert att återhämta sig.

Butiksbesöken ökar

Indiskas vd, Karin Lindahl, märker att det är betydligt fler människor i omlopp i butikerna men de är ännu inte tillbaka på 2019 år butiksbesöksnivåer.

Fastighetsdatatjänsten Datscha, som bland annat mäter fotgängartrafiken i olika områden, bekräftar Karin Lindahls bild av butiksbesökarna. 

Enligt Datschas mätning i juli i år passerade 725 000 fotgängare Drottningatan en vanlig dag. Jämfört med juli förra året är det en ökning med 40 procent. Men trots ökningen ligger flödet av människor en bra bit under hur flödet såg ut innan pandemin då flödena av människor låg över en miljon.

Hårt drabbade branscher börjar återhämta sig

Lättade restriktioner gör att svenskarna börjar återgå till ett normalt beteende. Både de fysiska köpen i butik och krogbesöken ökar. 

Statistik från SCB visar att handel återgår till att vara mer lik handeln innan pandemin. De branscher inom handeln, som har drabbats hårt under pandemin som klockbutiker, guldsmeder samt kläd- och skobranschen, har börjat återhämta sig och visar tillväxttal som är tvåsiffriga. 

Däremot är tillväxten inte lika stark inom sport, heminredning och bygg vilket kan bero på att de gick bra även under pandemin.

Skatteanstånden är en tickande bomb

Ola Nevander på HUI är oroad över vad som kan hända när de ekonomiska stöden dras tillbaka. Enligt Ola Nevander börjar handeln att normaliseras nu. Dock släpar modehandeln efter och har en bit kvar innan den ligger på samma nivå som innan pandemin.

Fler fortsätter att arbeta hemifrån och de sociala evenemangen är fortsatt få, vilket påverkar försäljningen eftersom man inte behöver lika stor garderob om man bara arbetar på ett kontor två dagar per vecka.

Dessutom visar statistik från UC att konkurserna fortsätter att minska. Men enligt Ola Nevander finns det en viss risk att konkurserna ökar när de ekonomiska stöden till näringslivet dras tillbaka. Skatteanstånden är en tickande bomb och när de löper ut och skatten ska betalas tillbaka kan det leda till att flera företag går i konkurs.