Foto: Jacob Lund/Shutterstock.com

Betallösningar Nyheter

Kontaktlösa betalningar blir vanligare i Sverige och bland småföretagen har andelen kontaktlösa betalningar ökat från 3 till 49 procent, skriver Breakit. Utvecklingen är glädjande men Sverige ligger fortsatt långt efter många andra europeiska länder. I Storbritannien ligger andelen kontaktlösa betalningar på omkring 81 procent.

Allt fler småföretag använder sig av kontaktlösa betalningar och allra vanligast är det att småföretagarna använder sig av betalföretaget Izettles produkter. Varje år görs miljontals transaktioner och den siffran bara ökar år för år. På bara två år har andelen småföretagare som använder Izettles kortläsare ökat från 3 procent till 49 procent, det skriver Breakit.

Sara Arildsson som är Izettles operativa chef välkomnar utvecklingen. Hon är glad att så många småföretagare har börjat anamma tekniken i och med att småföretagen inte har samma marginaler som större företag. Det är därför av stor vikt att småföretagen tar till sig nya smidiga betalsätt.

Sverige har legat en bit efter europeiska konkurrenter

Den utveckling som har skett i Sverige är viktigt men vi ligger fortfarande långt efter många andra europeiska länder och har så gjort i flera år. 

Under den tvåårsperiod som de kontaktlösa betalningarna ökat från 3 till 49 procent har motsvarande ökning i Storbritannien gått från 58 procent till 81 procent.

Gränsen för kontaktlösa betalningar går vid 200 kronor

I alla länder finns det en gräns för när det är möjligt att göra kontaktlösa betalningar. I Sverige går den gränsen vid 200 kronor. En potentiell höjning av den gränsen skulle kunna få fler företag att ta till sig tekniken.

I vårt östra grannland Finland har man nyligen beslutat sig för att höja maxgränsen på kontaktlösa betalningar. Den nya gränsen går vid 50 euro, cirka 520 kronor, vilket är en fördubbling från tidigare 25 euro.