Banker Nyheter

Sexuella trakasserier mot anställda är förekommande inom en rad branscher på den svenska arbetsmarknaden. Problemen finns även inom finansbranschen men få väljer att berätta om vad som skett. Endast tre av tio väljer att berätta för någon.

Inom många branscher och på många arbetsplatser förekommer sexuella trakasserier och kränkningar mot de anställda. Vissa väljer att berätta om det medan andra väljer att hålla tyst. Även inom finansbranschen förekommer det kränkningar och trakasserier men bara ett fåtal väljer att berätta för någon.

Finansförbundet har gjort en undersökning som visar att endast 30 procent av alla som utsätts för sexuella trakasserier väljer att berätta för någon. Väldigt få berättar något för sin arbetsgivare.

– Det är väldigt tråkigt, det indikerar ju att man antingen inte vet att arbetsgivaren har rutiner för att hantera detta, eller att man tror att det inte spelar någon roll för att det inte händer något om man berättar, säger Finansförbundets ordförande, Ulrika Boëthius, till SvD.

Tio procent har utsatts för kränkningar

I studien har Finansförbundet pratat med över 4 000 av sina medlemmar. Tio procent uppger att de någon gång utsatts för kränkningar och två procent säger att de utsatts för sexuella trakasserier.

När deltagarna i undersökningen däremot informerades om definitionen av sexuella trakasserier steg den siffran. Då uppgav 6 procent att de utsatts för sexuella trakasserier.

Ulrika Boëthius anser att det är ett tydligt tecken på att det råder en kunskapsbrist där man inte vet om det man utsatts för är att klassa som sexuella trakasserier.

[Ads1]

Färre sexuella trakasserier där det finns facklig närvaro

Finansförbundet kan i sin rapport konstatera att det finns skillnader mellan arbetsplatser där det finns facklig närvaro är arbetsplatser där det inte finns någon sådan.

– På arbetsplatser där det finns en klubb och kollektivavtal med upparbetade relationer med arbetsgivaren, är trakasserier och sexuella trakasserier mindre förekommande, säger Ulrika Boëthius.

Boëthius tror att man kan förbättra situationen genom att prata om problemen. Hon anser även att kollegorna måste ta ett ansvar och säga ifrån om de hör någon säga något sexistiskt eller göra något olämpligt.

Foto: Alexander Donka/Finansförbundet