Kvinna och man ler mot varandra med ekonomipapper och dator framför sig.För att privatekonomin ska bli jämställd är det viktigt att man pratar om inkomster, utgifter och sparande i relationen. Foto: Jelena Zelen/Shutterstock.com

Nyheter Tips & råd

Denna sida innehåller annonser

Det är stor skillnad mellan hur män och kvinnor skulle klara en separation ekonomiskt sett. Det visar en undersökning från Swedbank och Sparbankernas senior analytiker Madelén Falkenhäll.

I undersökningen har 52 procent av kvinnorna uppgett att de har tillräcklig inkomst att klara sig på egen hand om de skulle separera. Bland männen svarar 62 procent samma sak. 

20 procent av kvinnorna uppger att de troligen skulle behöva ändra sin levnadsstandard eller flytta till ett annat bostadsområde för att ekonomin skulle gå ihop. Motsvarande andel män är 10 procent, skriver Dagens Nyheter.

Dela upp utgifter efter inkomst

För att ge jämställda ekonomiska förutsättningar behöver man prata om ekonomin tidigt i förhållandet, och sedan fortsätta ha en kontinuerlig dialog om det. Det menar privatekonomen Emma Persson på Länsförsäkringar.

Exempelvis behöver man hitta en lösning om parterna har olika mycket i lön. Man kan dela på gemensamma utgifter rakt av, eller fördela summan utifrån vem som tjänar mer respektive mindre.

Något att se upp med är utgifter som hamnar i gråzonen. Forskning visar att kvinnor tenderar att ta på sig fler sådana kostnader som uppstår i ett hushåll men inte räknas till de fasta kostnaderna.

Kompensera för inkomst som den ena förlorar

Ett tips för att organisera ekonomin är ett gemensamt konto dit bådas andel förs över. Sedan dras gemensamma utgifter därifrån. Då har båda parterna insyn i dessa utgifter. Men kom också ihåg att prata öppet om de inkomster ni har.

Om någon av parterna är föräldraledig eller vabbar mer än den andra tycker experterna att den andra parten ska kompensera för det i den gemensamma ekonomin. Samma sak om den ena jobbar deltid. Men tänk då på att det inte bara är den tillfälliga inkomsten som påverkas, utan också pensionen. Även det bör kompenseras, tycker Ingela Gabrielsson på Nordea.

– Är man gift kan den som tjänar mest föra över premiepensionsrätter till sin partner, tipsar hon.

Spara både tillsammans och var för sig

Bland både kvinnor och män sparar cirka 70 procent i fonder eller aktier. Men kvinnor har cirka hälften så stor kapitalinkomst som männen, enligt undersökningen.

Experterna rekommenderar att spara både tillsammans och enskilt för att öka tryggheten vid oförutsedda händelser. Prata igenom och planera det gemensamma sparandet, men ge också utrymme åt varandra att spara till sig själv, säger Ingela Gabrielsson.