trött arbetande mamma framför dator och dokument med barn i knätDet är framför allt ensamstående kvinnor med flera barn som har lägre inkomster än beräknade utgifter. Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Försäkringskassan har i uppdrag att föra statistik över hushållsekonomin hos barnfamiljer. Enligt rapporten för 2019 är det ensamstående föräldrar med flera barn som har det klart tyngst med ekonomin, skriver SvD Näringsliv.

18 procent, alltså cirka en femtedel, av hushåll med barn och en ensamstående förälder hade låg så kallad inkomststandard förra året. Med låg inkomststandard menas att hushållets inkomster var lägre än de beräknade utgifterna för mat, boende och andra nödvändiga kostnader.

Låg inkomststandard var vanligast hos ensamstående hushåll med fler än två barn, och där föräldrarna är utrikesfödda kvinnor. Där hade hela en tredjedel låg inkomststandard under fjolåret. För barnhushållen totalt var andelen bara 8 procent.

Vabb är särskilt utmanande för ensamstående

Just inkomststandard har inte tagits med i rapporten tidigare. Därför kan man i nuläget inte se hur den indikatorn har utvecklats över tid, berättar Niklas Löfgren, som är familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Men det märks alltså tydligt i statistiken att det finns stora ekonomiska utmaningar i att vara ensamstående med barn. Exempelvis måste föräldern själv vabba varje gång det behövs, vilket kan slå hårt mot ekonomin.

Niklas Löfgren tipsar om att det går bra att låta någon närstående vabba, till exempel en vän eller barnens mor- eller farförälder.

Försäkringskassans bidrag är särskilt viktiga för ensamstående föräldrar

För dessa familjer blir ersättningar som bostadsbidrag och barnbidrag extra viktiga. För ensamstående kvinnor med flera barn utgör sådana bidrag 27 procent av hushållsinkomsten i genomsnitt. Slår man ut detta på alla hushåll med barn är andelen strax över 9 procent.

Det är därför som den ekonomiska familjepolitiken som Försäkringskassan jobbar med är viktig, berättar Niklas Löfgren. Den ska användas för att ge alla barnfamiljer en bra levnadsstandard, även om det finns saker som behöver förbättras.

– Man ska inte glömma att den hjälper till väldigt mycket, många kan ofta kombinera att ha barn och jobb samtidigt. Det är de positiva delarna, säger Niklas Löfgren.