teckning på igenbommad butikMellan 6 000 och 10 000 butiker kan komma att behöva stänga fram till år 2030, spår Svensk Handel. Foto: Dim Tik/Shutterstock.com

E-handel Nyheter

Denna sida innehåller annonser

Att e-handeln har ökat under pandemin är ingen direkt nyhet längre. Men även om fler kommer att besöka fysiska butiker igen efter pandemin så väntas e-handeln fortsätta stå för allt större andel av handeln. Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Handel.

Enligt Svensk Handels rapport Läget i handeln har e-handeln stått för 14 procent av detaljhandeln 2020. Året innan stod den för 11 procent.

Svensk Handel har två scenarion för hur handeln skulle kunna utvecklas fram till 2030. Båda scenarierna innebär en långsammare tillväxt än innan pandemin, men skiljer sig åt i hur snabbt tillväxten sker.

Ökad andel e-handel gör att butiker får stänga ner

Inom dagligvaruhandeln väntas e-handeln utgöra antingen 12 eller 18 procent år 2030. Antalet butiker kommer att minska med mellan 150 och 400 stycken. Men tack vare nya jobb inom e-handeln räknar man med att arbetstillfällena ändå kommer öka med 2 200–4 100 stycken.

Sällanköpsvaruhandeln tros bestå av antingen 41 eller 52 procent e-handel 2030. Där väntas hela 6 000–10 000 butiker försvinna under de år som återstår fram till dess. Här väntas arbetstillfällena minska med 29 000–54 000 anställda.

Partihandeln är ytterligare en typ av handel som levererar varor till detaljhandeln och andra samhällssektorer. Där förväntas tillväxten följa importtakten, samtidigt som partihandeln blir allt effektivare. Där räknar man inte med minskade arbetstillfällen, utan snarare en ökning med 16 600 anställda.

Digital närvaro för butikerna bidrar med nya jobbtillfällen

Trots sin inverkan på fysiska butiker bidrar e-handeln med en hel del nya jobb inom it och logistik. Det påpekar Svensk Handels chefsekonom Johan Davidson till Computer Sweden.

– Butiken kommer fortsatt att spela huvudrollen och för många företag är mixen mellan en stark fysisk och digital närvaro avgörande.

I scenarierna förväntas e-handeln därmed täcka upp för bortfallet av jobbtillfällen i handeln som helhet.