Ansöker om kreditkort

Banker Nyheter

Myndigheternas uppmaning om att stanna hemma under coronakrisen har fått e-handeln att skjuta i höjden. Under andra kvartalet växte e-handeln med 49 procent, rapporterar Breakit.

Postnords E-barometer visar att e-handeln växte rekordsnabbt under andra kvartalet. Coronapandemins utbrott och myndigheternas uppmaningar har gjort att allt fler personer har valt att stanna hemma och göra sina inköp på nätet. 

E-handeln kommer slå rekord under hela 2020

Under andra kvartalet slog näthandeln rekord när den ökade med 49 procent. Näthandeln förväntas även att slå alla rekord sedan tidigare sett till hela året 2020.

Enligt Postnords detaljhandelsanalytiker, Carl-Fredrik Teder, är en successivt ökad e-handel inte något oväntat. Men de hade aldrig kunnat förutspå att e-handeln skulle öka med så mycket som tio procentenheter bland de äldre konsumenterna som började e-handla i samband med coronapandemins utbrott.

Den äldsta åldersgruppen står för den största ökningen

I åldersgruppen 65 till 79 år uppgav mer än varannan av de tillfrågade att de valt att handla nya typer av produkter på grund av coronapandemin och myndigheternas uppmaningar att stanna hemma.

Under andra kvartalet gjorde 77 procent av den svenska befolkningen inköp på nätet någon gång i månaden. Den äldsta åldersgruppen, 65 till 79 år, stod för den största ökningen när det gäller inköp på nätet.

Höjer tillväxtprognosen från 11 till 33 procent

E-handelns rekordnivåer har lett till att Postnord höjer prognosen för tillväxt för helåret från 11 procent till 33 procent.

Enligt Carl-Fredrik Teder baseras Postnords nya prognos på tidigare kvartal där e-handeln ökade med 16 procent under första kvartalet och 49 procent under andra kvartalet. Samtidigt visar Postnords konsumentundersökningar att e-handeln kan komma att avta under tredje kvartalet och bli något mindre än under kvartal två.

Kvartal fyra kommer att vara utslagsgivande i tillväxtprognosen med både julhandeln och Black Friday. Men Postnord bedömer att tillväxten snarare kommer att ligga kvar på samma nivå som för tredje kvartalet om oron för viruset inte ökar.