par med munskydd och shoppingkassar tittar i skyltfönsterEnligt HUI Research är huvudscenariot för julhandeln att matförsäljningen ökar, men sällanköpshandeln för julklappar kommer troligen minska. Foto: charmedlightph/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Under julhandeln brukar konsumtionssiffrorna slå ständiga rekord. Men i år ser situationen helt annorlunda ut på grund av covid-19. HUI Research målar upp tre scenarion för hur julhandeln kan komma att se ut i år.

Konsumtionen i december beräknas hamna på 81,7 miljarder kronor. Per person motsvarar det 7 894 kronor, vilket är snäppet högre än i fjol, enligt SvD Näringsliv.

Försäljningen väntas dock bli väldigt olika för olika typer av konsumtion. Dagligvaruhandeln, som exempelvis mat, tror man kommer att öka med 3–7 procent, medan kläder, skor och andra sällanköpsvaror kommer att sälja mindre. Särskilt hårt drabbas leksaksbranschen, där julhandeln står för 25 procent av många butikers totala försäljning.

– Får vi inte se ett bra december kommer vi se alltfler konkurser och restriktioner inom den sektorn, säger Jonas Arnberg, vd för HUI Research. 

I bästa fall ökar julhandeln med 5 procent

Det bästa scenariot vore en tillväxt med 5 procent över julhandeln. I så fall räknar man med 4 procent tillväxt för sällanköpsvaror och 7 procent tillväxt för dagligvaror, tack vare ökad matförsäljning.

Detta representerar ungefär den försäljningstakten som varit under hela året. Att färre svenskar åker utomlands över julen är också något som lyfter siffrorna.

Huvudscenariot är 1 procent tillväxt för julhandeln

Det mest troliga scenariot är dock att den totala tillväxten blir 1 procent. För dagligvaror tror HUI i så fall på 5 procent tillväxt, även här på grund av ökad matförsäljning.

Sällanköpsvaror tror man i stället minskar med 2 procent. Då räknar man med att trycket i butikerna kommer vara mindre än vanligt. Dels på grund av att konsumenter till större del avstår från att konsumera, dels på grund av de åtgärder som handlare måste ta till för att följa restriktionerna.

Det är väldigt ovanligt att konsumtionen av sällanköpsvaror går ner inför julen. Det har inte hänt sedan finanskrisen 2008, menar Jonas Arnberg.

Restriktioner kan leda till 12 procent minskad julhandel

I värsta fall ökar julhandeln inte alls. Om restriktionerna blir hårdare än i dag och butiker tvingas stänga ner, finns i stället risken att julhandeln minskar med 12 procent. Där räknar man med att sällanköpsvaror minskar med 22 procent, medan dagligvaruhandeln ökar med 3 procent. 

Det här scenariot är dock det minst sannolika av de tre, menar Jonas Arnberg.