maskerad person gömmer sig bakom dörr och tittar på smycken i en butikSåväl stölder som hot från besökare har ökat i butikerna den senaste tiden. Foto: Andrey Burmakin/Shutterstock.com

Ekonomi Nyheter

Stölder och hot mot butikspersonal har ökat inom handeln de senaste månaderna. Pandemin tros vara en central orsak. I längden riskerar den ökade brottsligheten tvinga butiker att slå igen, skriver SvD Näringsliv.

Under pandemin har brottsligheten mot butiker varit ovanligt hög. Svensk Handel har gjort mätningar som de kallar för Trygghetsbarometern för att se hur butikernas utsatthet har sett ut på senare tid.

45 procent av butikerna utsattes för brott mellan juli och september

Det senaste kvartalet är det 45 procent av handlarna som blivit utsatta för brott. 36 procent av butikerna som ingår i Trygghetsbarometern berättar att de drabbats av stöld under den senaste veckan.

20 procent har den senaste månaden blivit utsatta för bedrägerier. Nästan lika många, 19 procent, anger att de råkat ut för hotfulla beteenden från personer som besökt butiken.

Ökad oro hos kriminella har lett till ökad brottslighet

Säkerhetschefen på Svensk Handel heter Per Geijer. Han säger i ett pressmeddelande att brottsnivåerna mot handeln är oacceptabelt höga. I dagsläget får handeln lägga miljardtals kronor på att höja säkerheten. Men det är inte alla företag som klarar av den kostnaden, så risken finns att de drabbas ännu hårdare och till och med tvingas slå igen.

Per Geijer menar vidare att det är den förändrade livssituationen och ökade oron som orsakat den höga brottsligheten.

– Stressen och pressen har även ökat bland de kriminella, vilket är en viktig förklaring till att hot- och våldssituationerna i handeln sköt i höjden.

Regeringen vill införa ny lag om tillträdesförbud

För att stoppa den utvecklingen måste regeringen gå vidare med sitt förslag om tillträdesförbud, menar Per Geijer.

Förslaget lämnades i september och innebär att den som upprepade gånger stjäl från en butik eller hotar personal ska kunna portas från butiken, enligt ett pressmeddelande från regeringen. Bryter personen mot tillträdesförbudet kan straffet bli böter eller upp till sex månaders fängelse.

Förslaget föreslås införas i lagen från och med den 1 mars 2021.