man håller i smartphone och kreditkortEn ny lag ska stärka skyddet för moderna betalningsverktyg, som till exempel betalningsappar. Foto: wutzkohphoto/Shutterstock.com

Betallösningar Nyheter

Regeringen har beslutat att stärka skyddet mot förfalskningar och bedrägerier kopplat till betalningsverktyg, som exempelvis betalningsappar. Därför föreslås ett nytt brott i brottsbalken kopplat till detta.

I dag finns flera moderna lösningar för betalning som används i större utsträckning än kontanter. Syftet med den nya lagändringen är att värna om människors förtroende för de här lösningarna.

– Den tekniska utvecklingen går i rasande fart. Därför föreslår vi ett nytt brott som kriminaliserar i princip all olovlig befattning med betalningsverktyg och stärker skyddet mot bedrägerier eller förfalskningar, berättar Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, i ett pressmeddelande från regeringen.

Olovlig befattning med betalningsverktyg läggs till i brottsbalken

Det nya brottet kallas för olovlig befattning med betalningsverktyg. Även en grov variant av samma brott ska läggas till i brottsbalken.

Den som begår ett sådant brott ska i mildaste fall straffas med böter, och i grövre fall få fängelse i upp till sex år.

Straffbart att förfalska betalningsverktyg eller införskaffa dem utan lov

Enligt förslaget som lämnades är det tre områden som ska bli straffbara. För det första blir det olagligt att skaffa sig ett betalningsverktyg utan lov. 

För det andra får man inte förvanska befintliga betalningsverktyg för att använda dem till bedrägerier. Man får inte heller själv framställa ett falskt betalningsverktyg med syftet att lura människor.

Slutligen blir det olagligt att använda betalningsverktyg som man införskaffat utan lov, förvanskat eller tagit fram genom förfalskning med syftet att utföra bedrägerier.

Del av EU-direktiv för att motverka bedrägerier

Ett exempel på brott som går in under den här lagändringen är att vilseleda en person för att kunna koppla sin egen betalningsapp till personen i frågas bankkonto. Även den som försöker utföra eller förbereder ett sådant brott ska kunna straffas enligt den nya lagen. 

Enligt förslaget ska lagen börja gälla från och med den 31 maj 2021. Lagändringen är en del av ett direktiv från EU som ska införas för att bekämpa förfalskningar och bedrägerier.